Megmentettük Luther végrendeletét a szabadulószobában – Sopronba is elkísértük a reformációi kamiont

— Felvéve: , ,

Sopron – A Németországi Protestáns Egyház (EKD), valamint a Svájci Protestáns Egyházszövetség és az Európai Protestáns Egyházak Közössége egyedülálló projektjének keretében egy kamion járja végig Európának a reformáció szempontjából fontos városait 2016 novemberétől 2017 májusáig. Két evangélikus város is bekapcsolódott a projektbe hazánkban, Sárváron és Sopronban jártunk a hétvégén. A kamion Sopronban február 4-én és 5-én volt látható. Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna, videó: Győri András Timótheus

A történelmi évszázadokra visszatekintő kamion a hétvégén a soproni Széchenyi tér sarkára is begurult, apróbb fennakadásokat okozva a város közlekedésében.
A jármű kivetítőin a kontinens mintegy 68 városának az 500 évre visszanyúló reformációhoz való kapcsolatáról láthattunk-hallhattunk összefoglalókat. Hazánkat Debrecen, Sárvár és Sopron képviselte. Ez utóbbi helyszínen is a kamionhoz kapcsolódóan számos programot szerveztek a helyi evangélikus gyülekezet tagjai.

Szombaton a kora délutáni órákban kezdődött megnyitón köszöntő beszédet mondott Szemerei János a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke, aki elmondta, hogy a reformációi kamion arra vállalkozott, hogy bemutassa, milyen óriási jelentősége van a lelki, szellemi, gazdasági és politikai változást hozó reformációi mozgalomnak.

„Nem is annyira a kamionon belül van a fontos üzenet, hanem inkább azon kívül – mondta a püspök. – Sokkal inkább az a küldetése, hogy felhívja a figyelmet azokra a településekre, amelyek fontos szerepet töltöttek be az európaiak hitéletében és komoly hatással voltak környezetükre.”

A püspök szerint Sopron fontos pont a reformáció számára Magyarországon, hiszen itt már 1522-ben lutheri szellemben prédikált egy szerzetes, majd később itt alakult meg 1565-ben az első evangélikus gyülekezet. Sajnos tudjuk, hogy itt égettek először Bibliát is. De az 1670-es években lezajló ellenreformáció alatt is Sopron volt az ország egyetlen helye, ahol tartottak evangélikus istentiszteletet, házi istentisztelet keretében az Eggenberg-házban. Ez a kicsi mécses azonban reményt adott sok-sok magyarországi település számára is, és az enyhülést követően újraindulhattak az evangélikus istentiszteletek.

„A hitélet Isten ajándékaként folytatódott, újabb lehetőségeket nyitott. Sopronban ma már komoly evangélikus közösség működhet, iskolák, szeretetotthonok vannak. Isten gyermekeiként szabadon végezhetjük küldetésünket” – mondta a püspök, aki reményét fejezte ki, hogy mindenki gazdagodni fog a reformáció ajándékaiból.

Aleida Siller azért jött el az EKD képviseletében a magyarországi helyszínekre, hogy képviselje a projektet. Köszöntő beszédében kitért arra: a kamion 19 országban, 68 városban áll meg, hogy a reformáció 500. évében felhívja a figyelmet a mozgalom különböző gyökereire és mai hatására. Nem csak az államhatárokat küzdi le a kamion, hiszen ez nem csak egy országokon átívelő kezdeményezés, hanem egyházakon átívelő is, hiszen az evangélikus, református, uniált, sőt az anglikán egyház is érintett benne.

A városvezetés részéről Tóth Éva képviselő mondott köszöntő szavakat. Örömét fejezte ki, hogy Sopron város szívében helyet adhattak a kamionnak és ezzel közösen teljesíthetjük Pál apostol újszövetségi tanácsát: „Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben.” Pál itt Jézus erejére utalt és a soproni Széchenyi tér is az evangélium hirdetésének eszközévé válhat.

Méltatta a reformáció történelmi eseményét, amely Isten gondviselő, megmentő szeretetének megnyilvánulása, hogy visszavezette az embert a hit sziklaszilárd alapjához, a Szentírás üzenetéhez. Ez a tudatosan megélt keresztény hitet és létet jelenti, ahol teremtettségünk és megváltottságunk által helyünk, küldetésünk van az életünkben. Felelősséggel tartozunk mindannyian közösségünk sorsáért, de saját életünkben is – mondta Tóth Éva.

IFrame

Holger Manke evangélikus lelkész a helyi evangélikus gyülekezet nevében köszöntötte a német nyelven tudókat, nem csak azokat, akik a városban élnek, hanem akik a határokon túlról, Ausztriából és Németországból jöttek. Aztán megnyitotta a bejárást a kamionba, hogy az ott bemutatott filmet végignézve, megismerkedhessenek a soproni evangélikusság és a német kisebbség történelmével és mindennapjaival.

A zenei közreműködést a felépítmény felső szintjéről a Brass Brothers szolgáltatta.

A nap folyamán a Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium épületében - korosztályi besorolás nélkül - egy szabadulószobát rendeztek be, ahol a feladat Luther Márton elveszett végrendeletének felkutatása volt. Az ötletgazda, Karné Bánfalvi Katalin érdeklődésünkre elmondta, hogy az általuk kifejlesztett játékos feladatsort ezentúl az evangélikus egyház különböző rendezvényein lehet majd kipróbálni.

A nap folyamán a városban magyar és német nyelvű idegenvezetések voltak, melyek során meg lehetett ismerkedni közelről a történelmi háttérrel. Kiemelt helyszínek voltak az Eggenberg-ház, a Lackner-ház, az evangélikus templom és a gyülekezeti házban berendezett evangélikus múzeum is.

Február 5-én, vasárnap reggel német nyelvű istentiszteletet tartottak a templomban, amelyen dr. Michael Bünker püspök hirdette az igét. A liturgiában közreműködött dr. Fabiny Tamás püspök és Cselovszkyné dr. Tarr Klára külügyi osztályvezető.

Az alkalom után magyar nyelvű istentiszteletre került sor szintén a templomban, ahol dr. Fabiny Tamás püspök prédikált, a liturgiában pedig Pelikán András lelkész segédkezett.

Dr. Michael Bünker osztrák püspök köszöntőjében hangsúlyozta, hogy Sopron Európa egyik reformációs városa és megállója az európai reformációs körútnak.

„Minden városban, amelyet érint ez a körút, a reformációnak azon örökségére kérdezünk rá, amely ma még eleven, és amely megmutatja, miként járulunk hitünk által hozzá az emberek együttéléséhez – városunkban is, de Európa sokszínűségében is” – mondta a püspök, aki méltatta Sopron reformációi történelmét, de kitért arra is, hogy a városban kezdettől fogva voltak próbálkozások, hogy a különböző egyházak együtt élhessenek, és a különböző nemzetiségek a saját anyanyelvükön hallgathassák Isten hozzájuk szóló igéjét. „A sokszínűség öröksége eleven. Ezzel Sopronban láthatóvá válik, ami Európát jellemzi – hangsúlyozta Michael Bünker. – Európa a sokszínűség földrésze, etnikai, kulturális, politikai, de vallási szempontból is. Az evangélikusok ezt a sokszínűséget nem problémának tekintik, hanem gazdagodásnak és ajándéknak. Kiállnak a kisebbségek jogaiért és a vallásszabadságért, mint központi emberi jogért. Azért is síkra szállnak, hogy emberek, akiknek el kell hagyniuk hazájukat és a háború és az erőszak elől menekülnek, befogadásra találjanak és jogaikkal élhessenek. Az Útmutatóban a mai napon az igék mellett egy idézetet találunk Nikolaus Ludwig von Zinzendorftól. Ez az idézet jól illik Sopronhoz, hiszen Zinzendorf elődeinek is menekülniük kellett hitük miatt, és itt városotokban kértek menedéket és találtak befogadásra a 17. század elején. Zinzendorf mondja: »Tudásod és vizsgálódásod Krisztusban kezdődjön, és maradjon is meg benne.« Nem épp ez volt a reformáció apropója? Krisztussal kezdeni, és Krisztusban megmaradni. Így szolgálnak az evangélikusok az embereknek, és tanúskodnak Isten kegyelméről és irgalmáról. Ezzel járulunk hozzá városunkban, országunkban, de Európában is az együttéléshez.”

KÉPGALÉRIA ÉS VIDEÓK: http://www.evangelikus.hu/sopron-reformacio-kamion-2017

IFrame

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek