Evangélikus reformációi emlékút

Zarándokének: „Boldog mindenki, aki az URat féli, és az ő útjain jár.” 128. Zsoltár 1.

Bevezetés:

A Magyarországi Evangélikus Egyház a reformáció 500. évfordulójához (2017) közeledve, az egyház vezetése által 2011 februárjában elfogadott Evangélikus vallási turisztikai koncepció alapján, egy jelentős, országos szintű, egymásra szinergikus hatást kifejtő vallási turisztikai út-zarándokút hálózatot szándékozik megvalósítani Magyarország valamennyi közigazgatási régiójában, és Budapesten.

A Közép-Dunántúli régióban már regionális fejlesztési forrásból támogatva megvalósítás alatt van a fejlesztés, az Észak-Magyarországi régióban pedig a megvalósítás előkészítése folyik.  A Dél-Alföldi, Észak-Alföldi, Dél-Dunántúli régiókban a projekt kidolgozásra, pályáztatásra került, a támogató döntése szerint tartaléklistára került. A Közép-Magyarországi, Nyugat Dunántúli, a Balaton fejlesztési régiók, illetve Budapest tekintetében a projektkoncepciók elkészültek, a kidolgozásra tényleges elérhető forrás ismeretében kezdődhet.

A létrehozandó reformációi emlékutakkal egy önálló, komplex szolgáltatást nyújtó turisztikai attrakciót szándékozunk megvalósítani. Az érintett, jelentős részben hátrányos helyzetű helyszíneken a település egyháztörténeti, történelmi, kulturális és néprajzi örökségének kutatása és bemutatása is megvalósul. Ezzel egy olyan, a vallási indíttatáson túlmutató turisztikai termék jön létre, amelyet eddig hazánkban egyetlen turista- vagy zarándokút sem biztosított. 

 A fejlesztés közvetlen célja:

·  Evangélikus zarándokutak és zarándok szálláshelyek létrehozása. 

·  Az egyházi épített örökségek felújítása, megőrzése az utókor számára.

·  A projekt által érintett helyszínek egyháztörténeti, történelmi, kulturális és néprajzi örökségének feldolgozása és megőrzése.

·   A kor igényeinek megfelelő innovatív tartalomfejlesztés és hozzáférés biztosítása. 

Közvetett cél:

· A régiókba érkező turisták számának, tartózkodási idejének és fajlagos költésének növelése.

· Széleskörű együttműködések és kapcsolódó szolgáltatások által komplex turisztikai termék létrehozása.

· Az akadálymentesítés által a fogyatékkal élő vendégek számának és tartózkodási idejének növelése. 

Elvárt eredmények:

·  A turisztikai ágazat bevételeinek növekedése. 

· Hozzájárul az érintett települések adóbevételeinek növekedéséhez (multiplikátor hatás),

· A projekt közvetlenül új munkahelyeket teremt és növekvő vendégszám által közvetve is hozzájárulhat a kapcsolódó szolgáltatások munkahely teremtéséhez.

· Az említett gazdasági és társadalmi eredmények által elősegíti a régió társadalmi-gazdasági kohézióját (multiplikátor hatás).

 A projekt nem csak a vallási indíttatású célcsoportra fókuszál, hanem komplexitásából és nyitottságából adódóan jóval szélesebb közönséget céloz meg. 

Az evangélikus zarándokutak célcsoportjai:

· Szellemi és lelki megtisztulást keresők:

Napjaink rohanó világában egyre többen ismerik fel azon igényüket, hogy a megszokott környezetükből hosszabb-rövidebb időre kiszakadjanak, a napi problémák helyett kicsit magukra figyeljenek. Sokan valódi vagy vélt vallási elhatározásból indulnak neki, de egyre nagyobb azoknak az aránya, akiknél ez másodlagos, vagy meg sem jelenik a motivációk között, de a fizikai kihívások mellett, a hétköznapi ingerektől mentes környezetben remélik elérni azt a szellemi és lelki megtisztulást mely tovább mozdítja őket az életben.

Itt mind egyéni, mind csoportban érkező zarándokokra és turistákra számítunk hazánkból és külföldről egyaránt.

· Kulturális, történelmi és néprajzi örökségeink iránt érdeklődők: 

Jelentős azoknak a tábora, akik az épített, és építetlen történelmi, kulturális hagyatékok, néprajzi örökségek iránti érdeklődésüknek keresnek célpontot, vagy szűkebb hazájukat, őseik lakhelyét kívánják felfedezni.  Itt jellemzően párban, vagy kisebb nagyobb csoportok érkezőkre számítunk hazánkból és külföldről.

Ide soroljuk a szervezett iskolás csoportokat is, ahol bár a résztvevők egy részét inkább a program közösségi jellege, mint történelmi mondandója ragadja meg, a szervezők szemszögéből mégis ez utóbbi a jelentős érv.

Érdekes színes rész-célcsoport lehetnek a motoros túrázók, akik jellemzően nagyobb létszámban, nagy feltűnést keltve közlekednek.

· Teljesítmény túrázók: 

Ők elsődlegesen a túrázás, a természeti értékek és a sport miatt keresnek újabb és újabb helyszíneket hobbijuk kiélésére. Fontos nekik az kulturális, vagy kulináris értékkel bíró cél az út során és az, hogy ezeket saját teljesítőképességükhöz tudják igazítani.

Ez a célcsoport jellemzően hazánk fiaiból fog kikerülni.

· Megfizethető aktív családi programot keresők: 

Gyermekes családoknak komoly fejtörést okoz az hogy aktív, értelmes és egyben megfizethető programot találjanak a hétvégére, iskolai szünetre. Számukra a legfontosabb, hogy olyan túra útvonalak álljanak a rendelkezésükre melyeket gyerekekkel is teljesíteni lehet, hogy az egyes állomásokon megfelelő étkezési lehetőség és vonzó, a gyerekeknek motivációt jelentő program várja őket. 

A projektek egyéb tartalmi fejlesztési tevékenységei az alábbiak:

·         Önálló weboldal fejlesztés

·         Felhasználói mobil alkalmazások létrehozása

·         Kedvezmény kártya rendszer kialakítása

·         Egyháztörténeti, történelmi, néprajzi és kulturális adatgyűjtés

·         Szolgáltatási minősítési rendszer kidolgozása és bevezetése

·         Bemutató vitrinek beszerzése

·         Kiállítások összeállítása

·         Kerékpár tárolók és támaszok telepítése 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek