Ülést tartott a Reformációi Emlékbizottság

Budapest – Az Reformációi Emlékbizottság Északi Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatalában tartott tavaszi ülése a 261-es ének eléneklésével és Fabiny Tamás püspök áhítatával vette kezdetét 2016. április 5-én. Az emlékbizottság elnöke 1Pt 2,9 alapján Isten minden nemzethez szóló kiválasztásáról szólt. Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Fabiny Tamás a jelenlévőket tájékoztatta az elmúlt találkozó óta lezajlott eseményekről: A szembenállástól a közösségig bemutatója a Deák téri Gimnáziumban zajlott nagy érdeklődés mellett, a referátumokat a honlapunkon videó formában meg lehet tekinteni, valamint a Lelkipásztor evangélikus folyóirat is publikálta. Ahogyan arról az evangelikus.hu is beszámolt, a bemutató Erdő Péter bíboros jelenlétében zajlott, az ökumenikus imahét megnyitó istentisztelete előtt.

A kötethez kapcsolódóan megjelent egy közös liturgiai javaslat, amely egyben az október 31-i lundi esemény előkészítője, amikoris Ferenc pápa az LVSZ meghívására Svédországba látogat majd. Az 500 évig katolikus, 500 éve pedig evangélikus tulajdonban lévő székesegyházban lesz közös istentisztelet, kiengesztelődési liturgia.

A kötettel kapcsolatban az katolikus egyházmegyékből is igen pozitív visszhangok érkeztek (egyházmegyénként 20 példányt küldött ki a Luther Kiadó) és maga Kránitz Mihály is szorgalmazta a közös feldolgozást.

Ennek jegyében 2016. október 12-én lesz az Evangélikus Hittudományi Egyetemen egy nagyszabású konferencia Szentpétery Péter irányításával, az emlékbizottsággal közös szervezésben. Megelőzi ezt a MEÖT rendezvénye május 25-én 10 órakor,  egyházvezetők részvételével.

A Református Világszövetség elhatározta, hogy a tagegyházak véleményének kikérése után csatlakoznának a nyilatkozat aláírói közé. 

Jó lenne, ha az egyházunkból érkező negatív vélemények megalapozottak lennének úgy, hogy az illetők színvonalas kifejtéssel indokolják nemtetszésüket – szorgalmazta Fabiny Tamás püspök.

Kendeh Pétertől megtudtuk, hogy decemberben jelenhet meg a Luther Válogatott Műveinek II. kötete, amely a Felelősséggel az egyházért címet viseli.

A Luther végrendelet kiadásának előkészítése folyik. A német és az angol szöveg tördelése zajlik. A német verziót Csepregi Zoltán, az angolt Ittzés Gábor dolgozza át, frissítve a jegyzetanyagot. Problémát jelent számukra az, hogy nem egységes a három szöveg, más szempontok vezették a különböző fordítások készítőit. A Föld Sója Találkozóra jelenne meg mindhárom verzió, ez lenne a külföldi résztvevők ajándéka is. 3000 magyar, 3000 német, 2000 angol példány jelenik meg.

Szó esett még egy Németországban megjelent Luther-gyerekkönyv jogainak megvételéről és lefordításáról, a Luther Kiadó dolgozik az ügyön.

2016. októberre készen lesz a Luther-rajzfilmsorozatból az első öt epizód, teljesen végleges változatban. Az elmúlt hetekben épp elkészült a főcímzene, Gryllus Dániel alkotása. A piaci értékesítéssel egy időben az egyes részekhez készülő digitális tananyag is megjelenne, ami a tanári munkát segíti, és a diákok önálló feldolgozására is alkalmas.

Hafenscher Károly miniszteri biztos ezután beszámolt arról, hogy az évi kétszer ülésező Reformáció Emlékbizottsága is nemrégiben ült össze. Erre az alkalomra összeállítottak a teljesség igénye nélkül egy húszoldalas katalógust körülbelül kétszáz programmal.

Hafenscher Károly hangsúlyozta, hogy az emlékbizottság feladata nem az egyházi programok támogatása, hanem az egyházakkal együtt a társadalom széles köre számára megmutatni a reformáció múltbeli, jelenben láthatóvá tehető és jövőben remélhető értékeit. Tudományos, zenei, kulturális programok, pályázatok sora áll előttünk.

Fontos döntés, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumba tervezett nagykiállítás 2017 húsvét utáni nyitással, december 31-ig lesz nyitva. Az öttagú kurátorcsapat két evangélikus tagja, ifj. Harmati Béla és Zászkaliczky Zsuzsanna mellett Kiss Erika (MNM), illetve református részről Fogarasi Zsuzsa és Gáborjáni Szabó Botond vesz részt ebben a munkában, amelynek teljesköltségvetését, 137 millió forintot az emlékbizottság magára vállalt.

A budavári reformációi emlékhely létrehozásáról is beszámolt Hafenscher Károly, amelyre meghívásos pályázatot terveznek és egy kút vagy forrás szimbólumát szeretnék ábrázolni.

Katolikusok is pályáztak, főleg a reformációval kapcsolatos katolikus egyházközségek vagy iskolák számára szerveznének programokat. Örömteli, hogy a Szent Márton év kapcsán három közös ökumenikus projekt is zajlik. Tervezik a protestáns és katolikus karitatív közösségek találkozóját, a bakonybéli ökumenikus találkozót. Megújul a sárvári evangélikus és a tomori református templom, valamint a budavári- és a debreceni kistemplom orgonája. 2017-es középiskolai katolikus történelmi versenyt Pannonhalmán a reformáció tematikájáról rendezik meg.

A pályázatokról szólva Hafenscher Károly elmondta, hogy az ősszel kiírt pályázaton Debrecen, Orosháza, Bénye, Gyoma, Pápa, Kőbánya mellett a Deák téri gimnázium és határon túli evangélikusok is nyertek. Emellett tudományos projektekben is voltak evangélikus díjazottak. Most jelent meg az új programpályázat, augusztus 15-én lesz a következő félévi kiírás, 2017 első felében pedig két félévre lehet egyszerre pályázni. A tudományos pályázatcsomagot szintén újra kiírják augusztusban. A fotópályázat közepes sikerrel járt, ezt is megismétlik.

A bizottsági ülésen megtudtuk, hogy a védnöki testület Ittzés Mihály, Konok Tamás, Tátrai Zsuzsanna személyében kiegészült.

Az ülés ezután a református egyház képviselőivel közös megbeszéléssel folytatódott.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek