Ülésezett a Reformációi Emlékbizottság – A Lutheránus Világszövetség Női Bizottságának képviselője volt a vendég

Budapest – 2012. március 29-én az Északi Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatalában gyűltek össze a Reformációi Emlékbizottság tagjai, hogy megbeszéljék a további fejleményeket azokkal az eseményekkel kapcsolatban, amelyekkel egyházunk a reformáció 500. évfordulójára készül. Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Dr. Fabiny Tamás püspök a „Kérdezd meg előbb az Úr igéjét!” (2Krón 18,4) és a „Maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál.” (2Tim 3,14) bibliai igék alapján Isten Igéjének zsinórmértékére hívta fel a bizottság tagjainak figyelmét.

Utána dr. Csepregi Zoltán számolt be a Luther-könyvsorozat következő, készülőben lévő köteteiről. A tervek szerint a Weltler Sándor által németből fordított Luther: Római levél előadást Krähling Edit veti egybe a latin szöveggel, és az ő szerkesztésében 2014 elején jelenhetne meg a kötet.

Luther levelezésének tervezett kötetét Csepregi Zoltán fogja szerkeszteni, ez 2013-ra elkészülhet. Márton László fordítja az Asztali beszélgetések részt, amely körülbelül két év múlva készülhetne el. A negyedik készülőben lévő kötetet pedig Bellák Erzsébet készíti, ő Luther prédikációit fordítja. Ezt 2015-ben lehetne kiadni.

Csepregi Zoltán ezután beszámolót tartott arról, hogy jó lenne, ha egyházunk valamilyen formában (nyomtatott vagy elektronikus) meg tudná jelentetni a Johann Samuel Kleinnak a XVIII. században németül íródott lelkészi életrajzi lexikonját. Ennek első három kötete már megjelent valamilyen formában, a negyedik, nem teljes kéziratot azonban még sehol sem adták ki.

Bence Gábor az ÉnekKincsTár munkanevű kiadványról beszélt, amely egy összefoglaló magyar evangélikus himnológiai kötet lenne, gyülekezeti énekekkel. Áttekintést nyújtanának ebben gyülekezeti énekeinkről, majd elemzések lennének benne az énekekről és egy teljességre törekvő adattárat is tartalmazna a könyv.

Ezután még további könyvötleteket is megbeszéltek, amelyek gazdagíthatnák a reformáció koráról írt irodalmat. Obermann, Bayer, Sasse könyveinek fordításai készülnek, valamint az idősebb dr. Fabiny Tibor által 1983-ben kiadott, Luther Márton végrendeletéről szóló könyvének újabb kiadását is felvetették.

A korábban Magyar Evangélikus Digitális Könyvtárba (MEDK) újabb, digitalizálásra váró anyagok fognak bekerülni és a tár neve is meg fog változni a közeljövőben, Magyar Evangélikus Digitális Tárrá (MEDIT). A kommentárok digitalizálásának kérdése is felmerült dr. Hubert Gabriella beszámolójában.

Ezután Kovács István pályázati referens tartott előadást olyan pályázati lehetőségekről, amelyekkel támogatás nyerhető a tervezett turisztikai projektekhez. Ezek 2014 és 2015 között valósulhatnának meg, alapot jelentve a 2017-es eseményeknek. Régiónként 1-2 evangélikus terv megvalósítására lehetne reális esély, tematikus útvonalak kidolgozásával, amelyek művészettörténeti, kulturtörténeti és egyháztörténeti információkkal szolgálnának a résztvevőknek.

Ezután dr. Cornelia Schlarb a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) Női Osztályának konzulense mutatkozott be. Ő 2004 óta önkéntes feladatot végez a Teológusnők Szövetségének alelnökeként, 2009 óta pedig az LVSZ-nek dolgozik, előadásokat tart a Nők a reformációban témájában. A vendég szerette volna megtekinteni a készülőben lévő Luther-filmet is, hogy lássa annak női aspektusait. Erre lehetősége is nyílt, hiszen Richly Zsolt rendező a film készítésének további fejleményeiről tájékoztatta a későbbiekben a részvevőket. Három hete Bolba Mártával és Román Péterrel németországi tanulmányútra mentek, Luther nyomában felkeresték az egykori városokat, hogy ott a háttér után tájékozódjanak és képeket készítsenek a filmhez. Jelenleg pedig a rajzfilm pilot-filmjén dolgoznak, amelynek elkészülte után tudnának komolyabban elkezdeni foglalkozni a szponzorok gyűjtésével.

Ezután Brebovszkyné Pintér Márta a Női Missziói Szolgálat vezetője adott tájékoztatást a Reformáció és nők éve kapcsán a női programokról. Felvetette azt a kérdést, hogyan fog eljutni a reformációi jubileum üzenete a gyülekezetekhez. Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a nőkkel való találkozás, a női szerepek kielemése rendkívül fontos missziói aspektusa lehet az előkészületeknek. A Bécsi Evangélikus Lelkészakadémia szervezésében nemsokára lesz egy konferencia, amelynek címe Asszonyok az orsó és a Biblia közt lesz. Itt a női szerepekről is szó esik majd. 2012 szeptemberében egyházunkban ünnepet rendeznek annak örömére, hogy 25 évvel ezelőtt 17 női lelkésznőt ordináltak egyházunkban. Az első női lelkész felavatására azonban már 1972-ben sor került.

A napokban kiírásra került egy pályázat is, amelyet cikkünk alatt olvashatnak el. 25-50 oldal terjedelemben erre olyan írásokat várnak, amelyek az egyházunkban lévő evangélikus nőegyletekről és a női szerepekről, szolgálatokról (diakonissza) szólnak.

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága a „Reformáció és nők” éve alkalmából pályázatot hirdet női missziói-egyháztörténeti tanulmány megírására.

A pályázat témája: Evangélikus nőegyletek és női szolgálat régen és ma

A pályázat célja: a magyarországi egyházközségekben (egyházkerületekben) hajdan létező nőegyletek,
női (pl. diakonissza) szolgálat vagy nőnevelés történetének feldolgozása és a
női misszió mai lehetőségeivel (kihívásaival) való összehasonlítása.
A tanulmány történeti részét (egyházközségi vagy országos) levéltári,
nyomtatott források (könyvek és folyóiratok) feldolgozása alapján vagy
egykori résztvevők elbeszéléseinek felhasználásával kell elkészíteni.
A felhasznált forrásokat, kérjük, pontosan jelöljék meg!
A tanulmány terjedelme: 20-50 oldal (1 oldal = 1.800 leütés).

Pályadíjak:
        1. helyezett: 80.000 Ft
2. helyezett: 50.000 Ft
3. helyezett: 30.000 Ft

A jeligés pályázatot kérjük, hogy kizárólag postai úton nyújtsák be a következő címre:
        Magyarországi Evangélikus Egyház Női Missziói Osztálya
        1085 Budapest, Üllői út 24.
A pályázó nevét és címét kérjük, hogy egy belső, zárt borítékba helyezzék el!
A pályázat postára adásának határideje: 2012. szeptember 30-a.
Tájékoztatás kérhető a 06-20-824 2791-es telefonszámon.
A benyújtott pályázatok elbírálásáról a nyertes pályázókat 2012. október 15-ig értesítjük.

Linkek
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek