Új kórusművek születtek – A Reformációi Emlékbizottság által kiírt pályázat eredménye

Örömmel adjuk közre a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága által kiírt kórusműpályázat eredményét. Szöveg: Pap Kinga Marjatta

A pályázatra összesen harmincnégy pályamű érkezett. A szakmai zsűri (elnöke: Draskóczy László, tagjai: Kamp Salamon, Kecskés Balázs és Bence Gábor) döntése alapján első díjat érdemelt Besze TamásDávid zsoltára, Psalmus 23 c. műve vegyeskarra és kamaraegyüttesre, második díjat nyert Várkonyi András Péter: Paradicsom mezejibe c. nőikari alkotása. A harmadik díjra két orgonakíséretes korálfeldolgozást talált méltónak a zsűri: Kovács Szilárd: Nagy hálát adjunk az Atyaistennek c. kórusát és Kovács LeventeKrisztus feltámadt c. művét.

A díjnyertes alkotások egy 2014 novemberében rendezendő ünnepélyes hangversenyen kerülhetnek bemutatásra, valamint további tíz, a zsűri által kiadásra javasolt művel együtt kottafüzetben is megjelennek. Mivel a pályázat elsősorban „átlagos” gyülekezeti kórus által megszólaltatható, az evangélikus istentiszteleti liturgiába beilleszthető művek megszületését tűzte ki célul, a bemutatón a felkért budapesti és környéki evangélikus énekkarok szolgálhatnak majd.

A zsűri örömmel nyugtázta, hogy a pályázati kiírás eredményeként tizennégy olyan új kórusmű született, amelyek gazdagíthatják templomi énekkaraink repertoárját. 

A zeneszerzők témaválasztása igen sokrétű volt: találunk köztük a zsoltárszövegtől kezdve az archaikus imán keresztül a korálszövegeken át a bibliai jelenetig és az önálló költeményig különféle szövegeket. A zsűri döntését mégis elsősorban a zenei minőség befolyásolta. Reményüket fejezték ki, hogy a díjnyertes művek inspirálhatják énekkarainkat az új zenei hangzások megvalósítására.

A jeligés pályázat hálaadásra okot adó meglepetése volt az is, amikor a megjelentetésre ajánlott pályaművek szerzői között olyan zeneszerzők nevei is megjelentek, akik eddig nemigen voltak ismertek evangélikus zenészeink között. Jó reménységgel bízhatunk abban, hogy e zeneszerzők a későbbiekben is szolgálnak majd művészetükkel az evangélikus egyházzenében.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek