Pályázati kiírás: Evangélikus nőegyletek és női szolgálat régen és ma

A Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága a „Reformáció és nők” éve alkalmából pályázatot hirdet női missziói-egyháztörténeti tanulmány megírására.

A pályázat témája: Evangélikus nőegyletek és női szolgálat régen és ma

A pályázat célja: a magyarországi egyházközségekben (egyházkerületekben) hajdan létező nőegyletek,
női (pl. diakonissza) szolgálat vagy nőnevelés történetének feldolgozása és a
női misszió mai lehetőségeivel (kihívásaival) való összehasonlítása.
A tanulmány történeti részét (egyházközségi vagy országos) levéltári,
nyomtatott források (könyvek és folyóiratok) feldolgozása alapján vagy
egykori résztvevők elbeszéléseinek felhasználásával kell elkészíteni.
A felhasznált forrásokat, kérjük, pontosan jelöljék meg!
A tanulmány terjedelme: 20-50 oldal (1 oldal = 1.800 leütés).

Pályadíjak:
        1. helyezett: 80.000 Ft
2. helyezett: 50.000 Ft
3. helyezett: 30.000 Ft

A jeligés pályázatot kérjük, hogy kizárólag postai úton nyújtsák be a következő címre:
        Magyarországi Evangélikus Egyház Női Missziói Osztálya
        1085 Budapest, Üllői út 24.
A pályázó nevét és címét kérjük, hogy egy belső, zárt borítékba helyezzék el!
A pályázat postára adásának határideje: 2012. szeptember 30-a.
Tájékoztatás kérhető a 06-20-824 2791-es telefonszámon.
A benyújtott pályázatok elbírálásáról a nyertes pályázókat 2012. október 15-ig értesítjük.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek