Ismét ülésezett a Reformációi Emlékbizottság

Budapest – 2014. december harmadikán az Északi Egyházkerület Püspöki Hivatalában gyűltek össze a Reformációi Emlékbizottság tagjai, hogy aktuális kérdésekről tárgyaljanak a 2017-es eseményekkel kapcsolatban. Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Az megbeszélést vezető Fabiny Tamás püspök a napi igét (Mária pedig ezt mondta: „Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt.” - Lk 1,46-47) felolvasva Luther Magnificat kommentárjából idézett, amely az emlékbizottság által támogatott Luther válogatott művei sorozatban jelent meg.

Ezután megemlékeztek Jermy Tibor elhunyt védnökről.

Mint ahogyan arról honlapunk is beszámolt, október 16-án az állami Reformáció Emlékbizottság a Parlamentben tartott ülést. Fabiny Tamás püspök most beszámolt az egyházi Reformációi Emlékbizottság tagjainak azt ott elhangzottakról és a tervekről. Ezútal is hangsúlyozta, hogy teológiai szempontból fontos, hogy ne paternalista módon szerveződjenek az emlékezések és az egyházak valamint az állami ünnepségek határolódjanak el egymástól, ahogyan azt a kettős kormányzás elvéről maga Luther is vallotta és jónak tartotta.

Az evangélikus egyház zenei keresztmetszete került elő a Deák téri Reformáció és kultúra évet lezáró koncerten – számolt be a november 29-én tartott alkalomról Pap Kinga Marjatta. Mint ismeretes egyházunk pályázatot írt ki kórusművekre az idei évben, amelyre 34 pályázat érkezett. Ezek közül 14-et ítélt úgy a zsűri, hogy azok díjazásra és használatra alkalmas zenei alkotások. Erről meg is jelent egy kottakiadvány, amelyet Bence Gábor szerkesztett, Németh Pál kottagrafikázott és Csorba István korrektúrázott. Draskóczy László zsűrielnök szerint ezek a felcsendülő evangélikus dallamok, kórusművek és orgonajátékok a kortárs evangélikus egyházzene újjászületését jelentették. 

Ezután az EPSZTI képviselőinek, Majorosné Lasányi Ágnes igazgatónak és Merényi Zsuzsa pedagógiai szakértőnek a bemutatkozása következett. Ők részletesen elmondták a bizottsági tagoknak, mik azok az alkalmak, amelyeket a jövő évi Reformáció és oktatás emlékévében szerveznek.

A Luther Kiadó részéről Kendeh K. Péter a Luther válogatott művei sorozatban most megjelent Asztali beszélgetések kötet fogyási adataival kezdte és beszámolt arról, hogy a következő, prédikációs kötet anyagainak utolsó simításai vannak hátra, így az tavasszal meg is jelenhet majd. Emellett a megjelent kötetekből terveznek egy kivonatos megjelenést is, amely a Luther-füzetek sorozat részeként láthatna napvilágot a 2015-ös reformáció hónapjában.

Ezután Hafenscher Károly thüringiai látogatásáról, valamint a reformációi 1517 kilométeres futás részleteiről tájékozódtak a résztvevők.

A következő ülésre előreláthatóan 2015. febuár 25 -én kerül sor.

Flash animáció

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek