Ismét ülésezett a Reformációi Emlékbizottság

Budapest – 2012. június 27-én a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Reformációi Bizottságának tagjai ismét találkoztak egymással az Északi Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatalában, hogy megtárgyalják a 2017-es előkészületek legfrissebb fejleményeit. Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

A bizottsági tagok először dr. Fabiny Tamás püspök, bizottsági elnök előterjesztésében meghallgatták azt a javaslatot, amelyet a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Emlékbizottságának vezetője, dr. Márkus Mihály nyugalmazott püspök és a MEE Reformációi emlékbizottságának vezetője, dr. Fabiny Tamás tettek egyházaik 2017-es közös zsinati előkészületeivel összefüggésben.

A javaslat célzott történeti kutatást indítványoz a két egyház korábbi egyezményeinek hatásáról, valamint szeretnék, ha a 2017-es közös zsinat elfogadna egy olyan ünnepélyes nyilatkozatot, amely a két egyház további működését is meghatározza. 
Szeretnék, ha a
 2011-es népszámlálás tanulságainak levonása közös munkacsoportban történne, valamint azt, hogy a 2013-tól bevezetendő kötelező hittan illetve erkölcstanoktatásra közösen készülnének fel az egyházak. 
Megfogalmazták továbbá azt is, hogy az ö
kumenikus alkalmak liturgiájával kapcsolatban közös formák szülessenek, és az ökumenikus használatú gyülekezeti termek és templomok tulajdonjogával, használatával és berendezésével kapcsolatban is egyezzenek meg. Jó lenne, ha a két egyház a konfirmációi oktatásban, a médiában és a kommunikációban is együttműködne egymással. Megegyezést keresnek a Protestáns Tábori Püspökség ügyében. Javaslat született arra is, hogy lehessen áthallgatni két egyház lelkészképzésében, különös tekintettel egy esetleges tartós helyettesítésre a lelkészi szolgálatban.
A javaslati pontokat mind a Kálvin Bizottság, mind pedig a Reformációi Emlékbizottság tagjai elfogadták, mint közös tárgyalási alapot.

Ezután dr. Harmati Béla múzeumigazgató beszámolt a Reformáció és nők kiállításról és a Múzeumok éjszakája rendezvényről. Megtudtuk, hogy 1500 látogató ment el az Evangélikus Országos Múzeumba és nézte meg a tárlatot, ami többletbevételhez segítette a múzeumot.

A Zoványi-féle lexikon kiadásával kapcsolatban Czenthe Miklós szólt. 

Majd a GEKE (Európai Protestáns Egyházak Közössége) 2017-es előkészületetit dr. Wagner Szilárd foglalta össze, a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) Tanácsának ülését követően pedig dr. Fabiny Tamás számolt be a 2017-es tervekről.

Mindkét szervezettel kapcsolatban alapvetően elmondható, hogy nem akarnak az egyes egyházak kezdeményezéseibe beleszólni, hanem segíteni akarják a helyi programjavaslatokat. Nem akarnak egy nagy globális eseményt, inkább a helyi kontextualitást támogatják a megemlékezésekkel kapcsolatban. De emellett természetesen az európai protestantizmus illetve a lutheránus világközösség közös hangjai is szeretnének lenni. 

A GEKE a reformáció történetéhez keres városokat, és a www.europaref2017.eu  oldal létrehozásával integrálná a programokat, valamint tudományos ülések, publikációk kiadásával támogatnák a rendezvényeket. Az LVSZ szintén a communio garden internetes oldalban szeretné integrálni a különböző programokat és nagy öröm, hogy komolyan gondolkodnak a magyar kezdeményezésű Luther-rajzfilm támogatásáról, amelyre anyagi eszközöket is el fognak különíteni. A pilot film az elkövetkezendő időszakban fog elkészülni.

Ezután a jövő évi tematikus év, a Reformáció és tolerancia év tervezett plakátját vitatták meg, amelyet Horváth-Bolla Zsuzsanna prezentált a bizottsági tagoknak. A képi megjelenítés még változhat, a szlogent azonban már elfogadták és ez így szól: Elviselni egymást szeretetben.

Utána dr. Hubert Gabriella adott tájékoztatást a Huszár Gál évfordulóról valamint a MEDiT és a MEB digitalizálási folyamatának állásáról. A bizottság támogatta az Isó Dorottya és dr. Hafenscher Károly által felvetett Vajta Vilmos doktori disszertációjának magyarra fordítását, valamint a MEVISZ jövő évi közreműködését is örömmel vették.

A bizottság tagjai legközelebb 2012. szeptember 19-én, szerdán, délelőtt 10 órakor találkoznak egymással.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek