Gyülekezeteknek, fiataloknak szóló programokra koncentráltak – Ülésezett a Reformációi Emlékbizottság

Budapest – Az Északi Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatalában gyűltek össze 2016. június elsején a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottságának tagjai, hogy a 2017-es évvel kapcsolatos legújabb programokat, projektekkel kapcsolatos fejleményeket átbeszéljék. Szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna, fotó: Paymobil Luther fotó blog, 500dayswithluther.tumblr.com

Az ülés Gáncs Péter elnök-püspök áhítatával kezdődött. „Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem” (2 Móz 15,2a). Az ige minden egyes szavát végigvéve a püspök elmondta: Az erő a teremtő és gondviselő Istent jelenti, a szabadulás a páli értelemben vett „ahol a Lélek, ott a szabadság” fogalmával egyezik, amelyben a Lélek nem személytelen erő. Az Úr az énekem kifejezés Jézus Krisztusról tesz bizonyságot, akiben Isten megszólal, akiben az Ő szeretete testet ölt. Énekünk hangnemét, ritmusát, dallamát egyaránt Jézus Krisztus határozza meg. 
Az 500 éves évfordulónak megvan a kísértése, amikor a magunk érzéseit és vágyait akarjuk kivetíteni, magunkat akarjuk megünnepelni – magyarázta a püspök. – De reformáció üzenete, a Solus Christus, azaz Jézus Krisztusnak a középpontba helyezése az a sajátos lelkület, amit evangélikusként hangsúlyoznunk kell az 500 éves évfordulóval kapcsolatban.

Fabiny Tamás püspök, bizottsági elnök köszöntése után Cselovszykné dr. Tarr Klára ökumenikus és külügyi osztályvezető kapott szót, aki Wittenbergben egyeztetett a napokban a 2017. augusztus 24. és 27. között tervezett programokról. Csütörtök estétől vasárnapig magyar napok lesznek, de emellett még 29-ig az LVSZ sátorban a világkiállítás részeként is jelen lesz egyházunk. A Luther-végrendelet egyik ellenszolgáltatása ez a lehetőség egyházunk számára, a reformációi emlékév legsűrűbb időszakában.
Előadás, koncert, fogadás, tudományos konferencia, Dévai Bíró Mátyás emléktábla avatás – ezek lennének a legfontosabb tervezett események. De jó lenne, ha az egyházi vezetésen, az ökumenikus egyházi és kormányküldöttségen túl erre a pár napra gyülekezeteink képviselői is kirándulásuk célpontjává választanák Wittenberget.

Hafenscher Károly miniszteri biztos, a kormány emlékbizottságának vezetője elmondta, hogy aprólékos egyeztetéseket igényel a 2017-es évforduló evangélikus jellegének megőrzése a magyarországi felekezeti arányok figyelembevétele mellett. Az evangélikus egyház a józan nyelv az ökumené mérlegén, határozott és korrekt evangélikus hangot szeretnénk képviselni az ünnepséggel kapcsolatban is.

A Szélrózsa reformációi programjainak gazdájaként vett részt az ülésen Németh Zoltán. A Gyülekezeti és Missziói Osztály vezetője elmondta, hogy mivel 2017-ben nem lesz Szélrózsa, ezért indokolt az idei programban való reformációról szóló blokk. A Luther499-programcsoporthoz olyan ötleteket szeretnének kidolgozni, amelyek a későbbiekben is használhatók lesznek.
Szeretnének a Szélrózsán totók kitöltésével a reformációhoz kapcsolódó tudást felmérni, de a résztvevők megfogalmazhatnák saját tételüket – „95 tétel ma” felkiáltással. Több társasjátékot terveznek a Ki nevet a végén?, a Legyen Ön is milliomos és az Activity mintájára. Támogatást kaptak az állami bizottságtól egy kültéri, nagyméretű (kétméteres), lapozható Luther-képeskönyv elkészítésére. Három példány készülne a három egyházkerület számára, utaztatható formában. A gyülekezetek kitehetnék ezt a templom előtti főtérre, így bevonva az utca emberét is a tanulmányozásába.
Ősszel matricás albumot adnának ki a gyülekezeti gyermekmunkát segítendő, az istentiszteleti részvétel motiválására. Ez az első Pál apostol életét fogja feldolgozni, jövőre Lutherről és a reformációról szólna az album.
A reformációi túraútvonalakra egy „teo-caching” programot terveznek, az egyes helyszíneken egyházi tárgyakkal megtöltött ládák elhelyezésével.

Kendeh K. Péter, a Luther Kiadó igazgatója a Luther-végrendelet újrakiadásával kapcsolatban elmondta, hogy a német és magyar nyelvű anyaggal elkészültek, az angol pedig lektorálás alatt van. A Föld Sója találkozóra jó lenne, ha egyszerre a hármat is ki tudnák adni.

Októberben nagyszabású konferenciát rendeznek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, A szembenállástól a közösségig kötet kapcsán, amelynek előkészületeiről Szentpétery Péter számolt be a bizottságnak.

Pap Kinga Marjatta tájékoztatott a Luther-rajzfilmmel kapcsolatos fejleményekről. A sorozat finanszírozása 90 százalékon áll, az evangélikus emlékbizottság a legnagyobb támogató, utána az Lutheránus Világszövetség (LVSZ) és az LVSZ német nemzeti bizottsága következik. Ez a három testület együtt a sorozat 50 százalékát állta. A német és finn szinkron finanszírozása biztosított, az angolhoz keressük a forrást. Spanyol és portugál verzióra is erős érdeklődés mutatkozik (Dél-Amerika). A filmhez készülő honlap is a megvalósulás közelébe került, Molnár Lilla doktorandusz három hónapig bedolgozik a rajzfilmbe. A filmhez kapcsolódóan jelenleg egy digitális tananyagfejlesztés is folyik egyházunkban, az EPSZTI segítségével, a kiadó közreműködésével. Ősszel az első öt animációs filmepizód forgalmazására ez is elkészülne.

A következő ülés 2016. szeptember 21-én, 10 órakor lesz.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek