Csatlakoztunk a refo500 nemzetközi hálózathoz – Megtartotta májusi ülését a Reformációi Emlékbizottság

Budapest – 2014. május 28-án a Reformációi Emlékbizottság vendége volt a refo500 nemzetközi hálózat vezetője, Herman J. Selderhuis professzor. Az ülésen Fabiny Tamás püspökkel aláírták a hivatalos dokumentumot, amely szerint egyházunk csatlakozott a nemzetközi hálózathoz. Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

A Jelenések könyve útmutatóbeli szakaszával kezdték reggeli csendességüket a Reformációi Emlékbizottság tagjai, majd Fabiny Tamás megemlékezett a nemrégiben elhunyt Polgár Rózsatextilművészről, aki maga is készült a 2017-es évfordulóra. Ezután távollétében is gratuláltak Csepregi Zoltánnak, aki nemrégiben Klaniczay Tibor-díjat kapott.

A Reformációi Emlékbizottság tagjai ezután köszöntötték a védnökikör három megjelent tagját, ígyMesterházy Ákost, Réthelyi Miklóst, és Makoviczky Józsefet. Az ülésen vendégként megjelent a refo500 nemzetközi hálózat vezetője, Herman J. Selderhuis professzor is.

Fabiny Tamás püspök, a bizottság elnöke röviden ismertette a reformáció magyarországi elterjedésének történetét. Büszkén mesélte, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonában van Luther Márton végrendeletének egyik eredeti példánya is, amelyet a jubileumkor több helyen is kiállítanak majd. Elmondta azt is, hogy Magyarországon nemrégiben megalakult a kormány által összehívott reformációi bizottság, amely a különböző vallási felekezetek reformációi előkészületeit fogja koordinálni, támogatni. A püspök ismertette a reformációi emlékéveket, amelyekkel egyházunk az 500. évfordulóra készül. A projektek közül említés szintjén szó volt többek között a zarándokutakról, a fiatalok felé való nyitásról, a kiírt pályázatokról, a Luther-kötetről és a Luther-filmről is.

Ezután Herman J. Selderhuis professzor örömét fejezte ki, hogy ennyi minden aktivitás folyik Magyarországon. Őmaga Hollandiában az egyháztörténet és az egyházjog professzoraként egyetemen dolgozik, de gyülekezetben is szolgál. Elmondta, hogy reformátusként is inkább Luthert olvasott, ezért ajándékba egy 365 Luther gondolatot tartalmazó kis könyvecskét adott át Fabiny Tamásnak. A könyvet a hollandok a boltokban a kasszánál árulják és igen népszerű.

A bizottság tagjai ezután megtekintették a reformációról és a refo500 hálózat működéséről készített filmet. A hálózat 2010 elején alakult, hét intézmény (egyetem, város, könyvkiadó, utazási iroda) részvételével. 2009-ben a Kálvin-évben Hollandiában készítettek egy kiállítást, amely arról szólt, mit jelent a kálvinizmus a hollandok számára. A királynő nyitotta meg és igen népszerű volt (több mint 100.000 látogató) és a tapasztalat az volt, hogy a kiállítás után a könyvesboltban az emberek Bibliát vettek, tehát érdeklődni kezdtek az egyház tanítása iránt. Ez adta az ötletet, hogy 2017-ig folytassák a projektet, de eldöntötték azt is, hogy ezt nemzetközi platformon fogják folytatni, külföldi partnereik bevonásával. Jelenleg 5 kontinensen több mint 120 partnerük van.

„A reformáció nem egy történelmi, múltbeli, lezárt dolog, hanem ma is élő és ható, ma is releváns az emberek, a teológia, az egyház, a kultúra, a tudomány számára. Elektronikus kommunikációval, azaz email, honlap és hírlevél formájában tartjuk a különböző szintű projektek résztvevőivel a kapcsolatot” – magyarázta a professzor.

„A kérdés mindig az, hogy a szélesebb nagyközönséget, különösen pedig a fiatalokat hogyan tudjuk megszólítani. De alapvető kérdés az is, mi fog történni 2017 után. Kutatási konzorciumot hoztunk létre, amely a kutatási területen tud majd tovább működni. Ez a kutatói hálózat közös konferenciákat szokott szervezni. Ez tehát egy lehetőség a további munkára” – mondta Herman J. Selderhuis, aki azt is ecsetelte, hogy a refo500 egy független szervezet, nem kötődik egyetlen egyházhoz vagy szervezethez sem és figyelembe veszi minden résztvevőjének a témában való érzékenységét. Az előadó ezután feltett kérdésekre válaszolt, majd sor került a hivatalos dokumentumok aláírására.

A bizottság ezután folytatta tervezett programját. Köszöntötték a körben azokat az új embereket, akik eddig nem töltöttek be feladatot még a bizottságban, így Krámer György új irodaigazgatót, valamint Hafenscher Károlyt is.

Kocsis István ezután ismertette a Megújulás útjai című Evangélikus reformációi emlékút projektjének legújabb fejleményeit. A turisztikai projekt 2011 óta formálódik, még Szászfalvi Lászlófelkérésére, a katolikus Mária Út-projekt formájára került sor Reformációi zarándokút eltervezésére.

Az egyházi elfogadás után (Püspöki Tanács, Országos Presbitérium) elkezdődött a pályázati előkészítés, mik azok a meglévő értékek, amelyeket szeretnénk bemutatni. Öt régióban nyílt lehetőség beadni a pályázatot (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország és Közép-Dunántúl). A vádorutak a Magyar Természetjárók Szövetségének ajánlásával az országos túraútvonalakhoz igazítva szerveződtek. 

A tervezett fejlesztések között szerepel épületfelújítás, útvonalfejlesztés, kerékpártámasz, bemutató vitrinek, interaktív portál, WIFI router hálózat kiépítése, kedvezménykártya, weboldal, mobilalkalmazás, útikönyv kiadása, képzés a dolgozóknak, önkénteseknek. Szeretnének ehhez kapcsolódó honlapot, mobil alkalmazást készíteni, valamint tájékoztató füzetek segítenék a tájékozódást.

Amit még tenni kell: útvonalak véglegesítése, felfestése, kiállítási anyagok gyűjtése, rendszerezése, szóróanyag összeállítása településenként, útikönyv előkészítése, adatokkal bővítése, nyomtatása, útifilmek elkészítése. A turisztikai rendszer működésére öt évig fenntarthatóságot vállal az egyház, foglalkoztatással. 

A bizottság tagjai az áthallás miatt kifogásolták a refemléktúrák elnevezést, felmerült a kiállítási anyagok összegyűjtésének kérdése, a tárlók külseje és a kommunikáció kérdése is.

Ezután a 2015-ös reformációi emlékév plakátjának arculatáról és szlogenjéról esett szó. Mint ismeretes az oktatás kerül majd a középpontba és jó lenne, ha ehhez fonódva a tanítványság is kifejezésre juthatna.

Hafenscher Károly beszámolója következett az eddig tett lépésekről. A miniszteri biztos elmondta, hogy a kormány által felállított bizottságban is elkezdődött a háttérmunka, az érintett csoportok felé a hídépítés. Az államigazgatás gépezetében üggyé tették, tematizálták a dolgokat. Gyűjtik folyamatosan az anyagokat a különböző protestáns egyházakból, majd ezután kezdik el az ösztönző munkát. Szeretnék felmutatni a múlt értékeit és azokat maivá tenni. Hosszú távú cél, hogy a katolikus egyházzal további együttműködést szorgalmazzanak. Minden protestáns iskolát felkerestek és egy két-három évre tervezett iskolai vetélkedőt szeretnének eltervezni. A megvalósításban nem csak a protestáns iskolák vennének részt, hanem minden iskola. 

Létrejöttek az érdemi munkavégzésre az albizottságok (kulturális, tudományos, stratégiai – határon túli magyarság, projekttervezés, vallásközi). Az evangélikus egyház részéről az albizottságok munkájában Kovács Eleonóra, Zászkaliczky Zsuzsanna, Csepregi Zoltán, Prőhle Gergely, Fábri György, Mesterházy Balázs és Bencze András fog résztvenni.

Bence Gábor ezután tájékoztatott a lezárult kórusműpályázatról. 32 pályamunka érkezett, amelyek közül több kiemelkedik. Készítenek majd egy kottakiadványt a teológiailag, zeneileg is színvonalas művekből valamint egy díjkiosztással egybekötött hangversenyt is rendeznének november folyamán a Deák téren. Beszámolt a korálelőjáték-gyűjtemény munkálatairól is, amely a nyár elejére meg is jelenhetne. 

Ezután az Evangélikus Budapest kötet és kísérőfilm ügye került elő Kertész Botondbevezetésében. Tudvalévő, hogy van már zsidó, katolikus és református kötet is, így az evangélikus kötetnek is helye van (részei: tanulmánykötet, történeti rész, intézmények, gyülekezetek és lelkészek története, gazdaság és társadalomtörténet, arcképcsarnok, topográfia, épített örökség bemutatása, audiovizuális melléklet, épületek, pesti evangélikusok bemutatása). A múzeum egyik feladataként valósulna meg 2017-ig és a Luther Kiadónál jelenne meg. Az emlékbizottság segítségével, illetve pályázati források finanszírozásával valósulna meg. Feladatként Kertész Botond azt jelölte meg, hogy el kellene készíteni a koncepciót, szerzőket fel kellene kérni, koordinálni a szerkesztést, majd a koncepciókat véleményezn kellene.

Kendeh Péter beszámolt arról, hogy a Luther Kiadóban az Asztali beszélgetések kiadványának előkészítése folyik, nyár végére készen lesz, az igehirdetés kötet januárban jelenhetne meg. 

A bizottság következő ülésére 2014. szeptember 24-én 10 órakor kerülne sor az Északi Püspöki Hivatalban.

További képek:

https://picasaweb.google.com/115266174337789188926/2014_05_28ReformacioiEmlekbizottsag02

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek