A Reformációi Emlékbizottság tagjai

ABC sorrendben.

Dr. Bence Gábor egyházzenész

Czenthe Miklós történész, levéltáros

Dr. Csepregi Zoltán egyháztörténész

Dr. Fabiny Tamás püspök, a bizottság vezetője

Dr. Fabiny Tibor irodalomtörténész, világi teológus

Gáncs Péter elnök-püspök

Dr. Harmati Béla László művészettörténész

Dr. Hubert Gabriella irodalom- és könyvtörténész

Ittzés János elnök-püspök 2010-2011

Kákay István országos irodaigazgató 2010-2013

Kendeh K. Péter a Luther Kiadó igazgatója

Dr. Korányi András egyháztörténész

Dr. László Virgil a bizottság titkára 2010-2013

Pap Kinga Marjatta a bizottság titkára 2013-

Prőhle Gergely országos felügyelő

Dr. Reuss András rendszeres teológus, professzor

Szemerei János püspök 2011-

Véghelyi Antal teológus, lelkész 2010-2012

Krámer György országosiroda igazgató 2014–

Végh Szabolcs megbízott országosiroda igazgató 2013–2014

Tanácskozási joggal

Balla Mária az Evangélikus Élet munkatársa 2012-

Boda Zsuzsanna az Evangélikus Élet munkatársa 2010-2012

Horváth-Bolla Zsuzsanna kommunikációs vezető

Zászkaliczky Zsuzsanna művészettörténész

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek