A Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága pályázatot hirdet iskolatörténeti tanulmányok elkészítésére

Budapest – A 2017-es reformációi jubileumra készülve 2015 a Reformáció és oktatás éve. Ezzel kapcsolatban a Reformációi Emlékbizottság az alábbi pályázatot írta ki. Forrás: Reformációi Emlékbizottság

A jubileumra készülve 2015 a Reformáció és oktatás éve. A pályázat célja, hogy ösztönözze tudományos igényű iskolatörténeti tanulmányok megírását. A tanulmány témája: egy-egy Kárpát-medencei evangélikus iskola múltjának, újraindulásának és jelenének együttes bemutatása. Témául választható olyan eddig feldolgozatlan evangélikus iskolatörténet is, mely az államosítással lezárult. A tanulmány a már megírt iskolatörténet(ek)en és évkönyveken kívül használjon fel más forrásokat is (levéltári forrásokat, folyóiratcikkeket stb.). 

A tanulmány minimális terjedelme jegyzetekkel, irodalomjegyzékkel és esetleges függelékkel együtt: 4 ív (160 000 N), a maximális terjedelem: 10 ív (400 000 N).
Pályadíjak (bruttó összeg):
1. díj: 200 000 Ft
2. díj: 150 000 Ft
3. díj: 100 000 Ft
A tanulmány benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31.
A pályázat eredményhirdetése: a Reformáció Hónapjában.
A jeligés pályázatokat a következő címre kérjük küldeni: 
Magyarországi Evangélikus 
Egyház Reformációi Emlékbizottsága, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24. 
(A jelige feloldását külön, zárt borítékban kérjük.)
Bővebb információ a következő címen kérhető: 
kinga.pap@lutheran.hu

Fájlok
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek