2013. márciusában ülésezett a Reformációi Emlékbizottság: A Luther-rajzfilm újabb fejleményeivel is megismerkedtek

Budapest - 2013. március 5-én az Északi Evangélikus Egyházkerület székházában ültek ismét tárgyalóasztalhoz a Reformációi Emlékbizottság tagjai. A 2013-as év fontos lépéseit kellett megtárgyalni. Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Egy rövid áhítat után vendégként először Cselovszkyné dr. Tarr Klára számolt be arról, hogy idén ünneplik a Leuenbergi Konkordia aláírásának 40. évfordulóját, amelyről egy konferencia keretében fognak megemlékezni. A március 16-i aláírást az Evangélikus Hittudományi Egyetemen március 18-án tartandó konferenciával ünneplik, amelyen református, evangélikus és metodista előadók is lesznek.

Kendeh Péter, a Luther Kiadó igazgatója arról számolt be, hogy idén két Luther-kötet megjelentetését is tervezik, az első talán nyár elejére lenne készen és az Asztali beszélgetéseket (Márton László fordításában) foglalná össze. A második kötet pedig Luther Márton kiterjedt levelezését mutatná be az olvasók számára. Örömteli tény, hogy az első kötet kinyomtatott ezer darabját megkapta minden gyülekezetünk, minden intézményünk, s már az utánnyomását is tervbe vették. Fabiny Tamás püspök, aki épp a VELKD (NÉmetországi Evangélikus-Luhteránus Egyház) érkezett haza beszámolt arról, hogy Deneke egyházfőtanácsos ígérete szerint a német testvérek is anyailag támogatják a megjelenést.

Érdeklődött egy német könyvkiadó Luther Márton végrendeletének fakszimile kiadását illetően, a Luther Kiadó a jövőben tárgyalásokat fog velük folytatni erről, ugyanis a dr. Fabiny Tibor által az 1980-as években a bielefeldi Luther Verlagnál kiadott, végrendeletről szóló könyv jogairól lemondtak, így mi dönthetjük el, hogy a későbbiekben milyen formában kívánjuk azt kiadni.

Megtudtuk, hogy a Huszár Gál konferencia anyagai nyomtatott formában is meg fognak jelenni, a Lelkipásztor különszámaként.

Ezután dr. Hubert Gabriella a Magyar Evangélikus Bibliográfiát mutatta be a bizottság tagjainak. A szakbibliográfia számos szempontból is igen fontos egyházunknak, hiszen egyrészről erősíti evangélikus indetitásunkat, de ablakot is nyit a külvilág felé az információ áradatban. Azért jött létre, hogy a lelkészek, egyházi- és világi kutatók munkáját segítse. 2011-től gyűjtik folyamatosan az anyagokat, sőt lehetőség van új tételek bejelentésére is. A MEDIT hibáinak folyamatos javítása is folyik és a jövőben jó lenne, ha ezekről a digitalizálási folyamatokról egyházunk népe is értesülhetne.

Czenthe Miklós felvetette, hogy az 1843 és 1947 közötti közgyűlések anyagai elérhetőek, viszont jó lenne, ha a kutatók számára az 1948 és 1973 közözz megtartott 17 közgyűlés anyagait is begépelnék, ez mintegy 1000 oldalnyi anyag lenne.

Horváth-Bolla Zsuzsanna felvetésére a bizottság úgy határozott, hogy pályázatot fognak kiírni a jövő évi, Reformáció és kultúra éve plakátjára vonatkozóan, annak szövegét és képi ábrázolását illetően.

A kormányzat és az egyházak között felmerült annak kérdése, hogy a 2017-es évet államilag is emlékévvé nyilvánítanák. Ennek első lépése lenne egy olyan bizottság felállítása, amelyben prominens világiak mellett az egyházak képviselői is helyet kapnának.

2017-ben egyébként a Lutheránus Világszövetség ifjúsági konferenciát szervez Wittenbergbe és Namíbiában fogják megtartani a szövetség nagygyűlését.

Ezután Richly Zsolt számolt be a Luther-film következő lépéseiről. Félig kész az a trailer, amelyet a pénzgyűjtéshez használnának, ezt nézhették meg most a bizottsági tagok.

Elmesélte az eddig elkészült anyagok munkafázisait (figuratervező, háttérterv, aminátorok, mozdulattervezők, fázisolás, kihúzás, kifestés, zene, vágás, kompozitálás, utómunka meneteit). A tervek szerint, ha sikerül a filmre összegyűjteni a szükséges pénzt, akkor megindulhatna a konkrét munka az Északi Egyházkerület Püspöki Hivatala melletti épületben. A filmek veretes üzenete sok információt tartalmaz, ezért a konfirmandus korosztálynak való vetítések előtt előkészítő alkalmakat terveznek, és kísérő füzeteket is adnának majd a filmhez.

A bizottság következő ülését 2013. május 29-én 10 órától tartja az északi kerületi székházban.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek