A reformáció 500 éves öröksége: Luther és Kálvin az istentiszteletről

Budapest – A Magyarországi Luther Szövetség és a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága szervezésében jubileumi előadássorozatra kerül sor minden hónap utolsó csütörtökén a Deák téri Evangélikus Országos Múzeum előadótermében. 2017. november 30-án dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkész, miniszteri biztos (Reformáció Emlékbizottság) tartott előadást Luther és Kálvin az istentiszteletről címmel. Szöveg: Illisz L. László. Videó: Győri András Timótheus, fotó: Molnár Máté László

Az előadó arról beszélt, hogy Luther magát az Igét, s így az igehirdetést helyezte az istentisztelet középpontjába, és úgy tartotta, hogy igehirdetés nélkül nincs istentisztelet. Ugyanígy az úrvacsora sem mellőzhető eleme a főistentiszteletnek.

Hafenscher Károly kifejtette továbbá, hogy Kálvin ugyan Zwingli követője volt, de nem folytatta annak kérlelhetetlen liturgiai radikalizmusát. Inkább a gyarló embert és a közösséget helyezte az istentisztelet középpontjába. Azt hirdette: földi életünk legfőbb feladata, hogy dicsőítsük az Urat. 

Előadása végén Hafenscher Károly arra biztatta az evangélikus és református híveket, hogy vigyék tovább Luther és Kálvin liturgiában is testet öltő legfontosabb üzenetét: az Ige és Krisztus legyen mindenkor életünk középpontjában.

(Az előadásról szóló cikk bővebb változata az Evangélikus Élet magazinban olvasható el.)

VIDEÓK:

KÉPEK.

 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek