Luther Válogatott Műveinek kiadásáról

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017-re irányuló egyik legnagyobb vállalkozása Luther Márton válogatott műveinek új, tudományos igényű magyar kritikai kiadása, tizenkét tematikus kötetben. (A megjelenés időrendje nem azonos a kötetek sorrendjével.)

A reofrmátor művei német nyelvű sorozatával kapcsolatban az úgynevezett Weimari kiadásra tekintettel tudnia kell az olvasónak, hogy annak több mint száz kötetéhez képest még mindig csak válogatásról beszélhetünk.

Magyarországon Luther műveinek sorozatszerű kiadása először és mindeddig utoljára a 20. század elején jelent meg, a Luther Társaság kiadásában.

Sorozatszerkesztők: Csepregi Zoltán, Fabiny Tibor, Ittzés Gábor, Reuss András

A Masznyik Endre (1857-1927) egyháztörténész, pozsonyi teológiai tanár által szerkesztett nagyívú sorozat évtizedeken keresztül alapműnek számított.

A 400 éves évfordulóra készült hatkötetes mű jelentőségét megbecsülve az újabb kutatások alapján a válogatás szempontjait meghaladottnak kell tekintenünk. Azokat ugyanis meghatározta a magyarországi protestantizmusnak a katolicizmussal folytatott küzdelme. A rendszerváltást követően – elsősorban a Magyarországi Luther Szövetség munkája nyomán – a reformátor számos irata látott ugyan füzet formájában napvilágot, de átfogó kiadási koncepcióról nem beszélhettünk. Reménység szerit az új sorozat nemcsak az egyházi közvélemény, hanem világi érdeklődők számára is komolya segítséget nyújt a reformátor életművének megismeréséhez, továbbá egyházunk megújulásához és a hazai szellemi élet gazdagításához.

A sorozat tervezett kötetei

1. Vitahelyzet: a disputációk és következményeik

2. Felelősség az egyházért: szemben Rómával

3. Felelősség a gyülekezetért: egyházszervező iratok

4. Felelősség a társadalomért: szemben a radikális irányzatokkal

5. Bibliafordítás, vigasztalás, imádság (2011)

6. Igehirdetés (2014)

7. Levelek (2013)

8. Aztali beszélgetések (2014)

9-11. Bibliai kommentárok

12. Mutatók

A sorozatról, a megjelent kötetekről bővebb információt a Luther Kiadó honlapján olvasható,

www.lutherkiado.hu

http://bolt.lutheran.hu

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek