Milyen az igazi Luther Márton? – Könyv- és filmbemutatót tartottak az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

Budapest – Nagy érdeklődés övezte a Reformációi Emlékbizottság, a Luther Könyvkiadó és a Balassi Kiadó által közösen rendezett könyv- és filmbemutatót, amelyet 2013. október 28-án tartottak az Evangélikus Hittudományi Egyetem Teológus Otthonának kápolnájában. Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Kendeh K. Péternek, a Luther Kiadó vezetőjének konferálásában Felegyi Mária „Sok jeles ünnepeket vígan megélhess” című köszöntő népdalával kezdődött a nagyszabású kulturális rendezvény, majd dr. Fabiny Tamás, a Reformációi Emlékbizottság elnöke köszöntötte az egybegyűlteket és a Luther-könyvsorozat védnöki körének újabb tagját, dr. Mesterházy Ákost mutatta be a közönségnek.

Ezután Balázs Mihály professzor mutatta be Csepregi Zoltán„A reformáció nyelve” című könyvét. Kun Ágnes Anna operaénekes, református lelkész Stradella: Pieta, Signore darabját énekelte el, Kinczler Zsuzsanna kíséretével.

Richly Zsolt által fémjelzett Luther-rajzfilmsorozat elkészült (harmadik) epizódját Lackfi Jánosköltő, szövegkönyvíró mutatta be. Zenei betétként az Erős vár a mi Istenünk éneket Felegyi Mária adta elő, zongorán kísérte Kinczler Zsuzsanna.

A Luther Márton válogatott művei 7. - Levelek című, Csepregi Zoltán által szerkesztett kötetről Margócsy István és Korányi András szóltak. A kötet rendkívüli fontosságú evangélikus egyházunk szempontjából, hiszen végre magyarul is olvashatóak azok a levelek, amelyekből Luther Márton személyisége közvetlenebbül tárulhat fel előttünk: az evangéliumért küzdő reformátor, az ellenfeleivel (pl. Erasmus, Zwingli) a végsőkig harcoló, ám a hatalommal mégis sok esetben lojális férfi, otthonában gyengéd szívű családapa. Reménység szerint ez a kötet tehát nem csak a szakmabeliek, teológusok, történészek, irodalommal foglalkozók számára jelent majd csemegét, hanem népszerű olvasmány lehet gyülekezeti tagjaink számára is.

Az alkalom korálénekléssel és a kötet megtekintésével, megvásárlásával zárult.

Luther válogatott művei 7. - Levelek

Szerkesztette: Csepregi Zoltán

Sorozatszerkesztők: Csepregi Zoltán, Fabiny Tibor, Ittzés Gábor, Reuss András
Luther Kiadó
Egységár: 4990 Ft (5% áfával)
776 oldal, 170x240 mm, keménytáblás, vászonkötés, ISBN 978-963-380-027-0, 2013

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017-re irányuló legnagyobb vállalkozása Luther Márton válogatott műveinek új, tudományos igényű magyar kritikai kiadása tizenkét tematikus kötetben. A reformátor művei német nyelvű sorozatával kapcsolatban az úgynevezett Weimari kiadásra tekintettel tudnia kell az olvasónak, hogy annak több mint száz kötetéhez képest még mindig csak válogatásról beszélhetünk. Magyarországon Luther műveinek sorozatszerű kiadása először és mindeddig utoljára a 20. század elején jelent meg, a Luther Társaság kiadásában. A Masznyik Endre (1857–1927) egyháztörténész, pozsonyi teológiai tanár által szerkesztett nagy ívű sorozat évtizedeken keresztül alapműnek számított. A 400 éves évfordulóra készült hatkötetes mű jelentőségét megbecsülve az újabb kutatások alapján a válogatás szempontjait meghaladottnak kell tekintenünk. Azokat ugyanis meghatározta a magyarországi protestantizmusnak a katolicizmussal folytatott küzdelme. A rendszerváltást követően – elsősorban a Magyarországi Luther Szövetség munkája nyomán – a reformátor számos irata látott ugyan füzet vagy könyv formájában napvilágot, de átfogó kiadási koncepcióról nem beszélhettünk.

A válogatás azzal a céllal született, hogy egyszerre mutassa be a reformátorrá való érés mozzanatait, a teológiai munka műhelyét és a mindennapok tennivalóit, a külső harcokat és a lelkiismereti küzdelmeket – történeti eseményeket dokumentálva és mának szóló üzeneteket hordozva. Ez a válogatás bizonyos értelemben az egész sorozat rövid foglalatát is adja, annak a gyűjteménynek, amely külön-külön kötetekben mutatja be a reformátort, a prédikátort, a professzort, a bibliafordítót, a vigasztalót, a beszélgetőt – Luther leveleiben azonban az egyházpolitika vegyül a személyes lelkigondozással, tudományos problémák váltakoznak a napi megélhetés égető kérdéseivel, a hangnem hol tréfás, hol kétségbeesett, hol indulatos, hol higgadtan komoly. Ha valaki tehát idő hiányában egyetlen kötetben az egész Lutherre kíváncsi, életrajzra, életműre, szórakoztató történetekre egyben, az bátran fordulhat a levelek gyűjteményéhez.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek