Miért animáció? – Hány epizódja lesz? – Az alkotók – A terjesztés

— Felvéve: , ,

A reformátorról az expresszív fekete-fehér filmektől a sztárokra épülő szuperprodukciókig számos film készült, ám animációs filmfeldolgozás még nem.

Miért animáció?

 

Az animációs filmsorozat formájában történő feldolgozásnak számos előnye van: hatásos látványvilággal, röviden és tömören mutatja be az eseményeket, lehetőséget nyújt az elvont fogalmak ábrázolására, és a feldolgozott témák részletesebb megvitatására is alkalmat ad egy-egy epizód megtekintése után.

Az epizódok

 

1. Miből lesz a cserebogár – Gyermekkor és első találkozás a Bibliával

2. Szópárbajok – A fiatal magiszter és fogadalma

3. Isten tenyerén? – A szerzetes és teológus

4. Úton az Úr felé – Németország és Róma

5. „Minden eladó” – Meghasonlás és a wittenbergi pontok

6. Kenyértörés – az egyházi tárgyalás

7. A lelkiösmeret szava – Reményés átok

8. A wartburgi vár titka – Előkészületek a színfalak mögött

9. Vér, vér, vér – Politika és önvizsgálat

10. Különös házasság – Dac és boldogság

11. Leomlóhidak – Út az egyházszakadásig

12. Kezdet és vég – Halál és kegyelet

Vízuális elképzelése

 

A film három síkon jeleníti meg a mondanivalót.

1. A történelemben játszódó egyenes vonalú cselekmény bemutatja Luther Márton élettörténetét. Rajzi stílusában a fametszetekre emlékeztető mozgóképek,kevés színt használó tollrajzok.

2. A valóságot a fennmaradt dokumentumok hitelesítik: ősnyomtatványok, portrék, érmék, városképek másolatai.

3. A ma emberét talán legjobban foglalkoztató belső küzdelmek: elmélkedések és imák, amelyeknek rajzi stílusa korhoz nem köthető, valójában lecsupaszított vonalak játéka, átalakulása. A színész hangja itt meghitt, belső monológgá vált.

A Luther-film sajátságos látványvilágát minezen stílusrétegek összesimulása, illetve szembeállítása adja. Az időben szereplő rajzok és mozgásuk a színész hangjával és a zenei montázzsal összeszőve olyan komplex élményt nyújtanak, amely nemcsak oktató jeleggel a történet követését, hanem átélését és értelmezését is kínálja.

Alkotók


Richly Zsolt rajzfilmrendező, művészeti vezető

Lackfi János író, forgatókönyvíró

Gryllus Dániel zeneszerző

Dr. Fabiny Tamás püspök, teológiai szaktanácsadó, a nemzetközi terjesztés és a kooprodukció munkálója

Vécsy Vera gyártásvezető

Terjesztés

Elképzelésünk szerint 2016-ra, egy évvel a reformáció kezdetének jubileuma előtt elkészül a Luther Márton élettörténetét bemutató rajzfilmsorozat, amelyet az érdeklődő hazai közönség és a külföldi közönség televíziós terjesztés és DVD formájában ismerhet meg. 

Az a reménységünk, hogy az animációs sorozat szerepet kap a hittanoktatásban, a konfirmációs felkészítésben, a jegyesoktatásban, a nyári táborokban, a felnőtt bibliaórákon, amissziói munkában. 

A filmsorozathoz komplex pedagógiai oktatócsomag, illetve interaktív játékok, ajándéktárgyak készülnek.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek