Luther Márton élete álló- és mozgóképeken | Richly Zsolt kiállítása a Klebelsberg Kultúrkúriában

Budapest – Telt házas közönség előtt Fabiny Tamás evangélikus püspök nyitotta meg a budapesti Klebelsberg Kultúrkúriában Richly Zsolt Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, érdemes és kiváló művész a Luther Márton élete című rajzfilmsorozatának képanyagából készült tárlatot. A reformáció ötszázadik évfordulója tiszteletére rendezett kiállításon Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos Kossuth-díjas zenészek előadásaikkal Luther korába invitálták a jelenlévőket. Szöveg és fotó: Galambos Ádám

Fiatalok és idősebbek egyaránt korábban érkeztek a Luther Márton életét bemutató rajzfilm és kiállítás megnyitójára, hiszen már a megnyitó előtt látni szerették volna az animációs filmet és a falakon látható filmjelenetek egyes alkotásait. Az igen sokszínű programokkal megrendezett 19. Peshidegkúti Művészeti Fesztivál egyik valóban különleges eseménye volt a reformáció ötszázadik évfordulójára rendezett tárlat, amelyen animáció, kép, dialógusmegnyitó és a reformációt a mával összekötő zene egyaránt átélhetővé vált.

A Klebelsberg Kultúrkúria nagyterme egyszerre volt a reformáció korát felelevenítő visszatekintés helyszíne, ugyanakkor a kiállítás nem állt meg Luther életénél, hanem a reformáció üzenetét a mával, a jelenlévőkkel is összekötötte. Tükröződött mindez a falakon megjelenő filmkockákon, a filmen, a zenén és a megnyitóbeszéden egyaránt. Már a műfaj, az animáció is olyan, mely lehetőséget teremt az apró részletek kibontására, annak érezhetővé tételére. Különösen igaz ez akkor, ha Richly Zsolt és művészcsapata a rajzfilm alkotója. Ők ugyanis olyan animációs filmet készítettek, mely Luther Márton életéről egyszerre merít a 15–16. századi fametszetekből, a wittenbergi és más németországi települések városrészleteiből, ugyanakkor a képregények világát és az eredeti dokumentumokat is mesterien ötvözi. Így egy különleges, eleven, a múltat megjelenítő, de 21. századi alkotással találkozhatunk.

„Richly Zsolt alkotásának és személyiségének legfontosabb ismérve az igényesség és az alázat” – fogalmazott a kiállítás megnyitóján Fabiny Tamás. Az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke hangsúlyozta, hogy a Balázs Béla-díjas rajzfilmrendezőnek nem csak alkotásai, hanem művészeti elkötelezettsége és teológiai látása is azt az igényes emberséget képviseli, ami a mindennapokban is látható. „Nagyon jó lenne, ha olyan alkotókkal lennénk körülvéve, akik saját szakmájukban azt az igényességet képviselik, amit a mindennapokban Richly Zsolt megtestesít” – mondta a püspök. Az alázat kérdésében Fabiny Tamás elmondta, hogy Richly Zsolt „nem a saját személyiségét akarja előtérbe állítani, hanem szelídséggel viszonyul alkotásaihoz”. Fabiny Tamás egy különleges, Wittenbergben elhangzó párbeszéddel nyitotta meg a kiállítást. (A megnyitóbeszéd dialógusát Animált reformáció című cikkünkben teljes terjedelmében közöljük.)

A Luther Márton élete álló- és mozgóképeken című kiállításon Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos Kossuth-díjas zenészek, a Luther-rajzfilm főcímzenéjének alkotói működtek közre. A művészek az Erős vár a mi Istenünk zenéjén keresztül kalauzoltak minket a reformáció korába. A Gryllus testvérek előadásában elhangzott evangélikus himnuszunk közel húsz évvel ezelőtti lírai átdolgozása, de hallható volt a Luther-rajzfilm főcímzenéje is.

A főcímzene komponálásáról Gryllus Dániel elmondta: „Luther maga is írt énekeket, versszövegeket. Olyan is volt, hogy gregorián zenét dolgozott át. Először azt gondoltam, hogy a főcímzene – ahogy Luther élete is – gregorián zenével kezdődhetne, melyhez kapcsolódna gitár, orgona is.” A Kaláka együttes alapítója később mégsem ezt az utat választotta, hanem Luthernek a népzenéből merített átdolgozásai alapján egy sok hangszere megkomponált, a 16. századot megidéző táncos lüktetésű zenét alkotott. Végezetül Lackfi János József Attila-díjas költő, a Luther-rajzfilm szövegkönyvének írója által szerzett „sördal” csendült fel.

Luther Márton élete álló- és mozgóképeken

Richly Zsolt grafikusművész kiállítása
Budapest, Klebelsberg Kultúrkúria
2017. augusztus 31.–szeptember 30.

Képgaléria: http://www.evangelikus.hu/luther-rajzfilm-bemutato-klebelsberg

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek