WITTENBERGI MAGYAR NAPOK | LUTHER-TOTÓ

— Felvéve:

I. Luther 1483. november 10-én született. De miért kapta éppen a Márton nevet?

 1. Mert az apját is így hívták, és akkoriban a fiúkat az apjuk után nevezték el.
 2. Mert a Márton név nagyon trendy volt akkoriban.
 3. Mert november 11-én, Márton-napon keresztelték.

II. Márton diákoskodása során több iskolát is kipróbált. Vajon miért? 

 1. Mert sokkal okosabb volt társainál, és már a kérdés előtt tudta a választ.
 2. Mert az apja mindig jobb iskolába szerette volna járatni.
 3. Mert halott nyelvnek nevezte a latint és fekete szalaggal jelent meg az osztályban.

III. Egy alkalommal komoly viharba keveredett és rendesen megijedt. Milyen fogadalmat tett arra az esetre, ha túléli a vihart?

 1. Szerzetes lesz.
 2. Apáca lesz.
 3. Professzor lesz.

IV. Melyik élményét nevezhetjük döntő fontosságúnak Luther Márton hitbeli fejlődésében?

 1. Pinceélmény.
 2. Toronyélmény.
 3. Padlásélmény.

V. Milyen jelentős mozgalom nőtt ki ebből a felismerésből?

 1. Konfirmáció.
 2. Reformáció.
 3. Predestináció.

VI. Mi által lett Luther Márton híres ember?

 1. Kiszögezte a vártemplom kapujára a tételeit.
 2. Megrendezett emberrablás áldozata lett.
 3. Ott halt meg, ahol született.

VII. Mi volt a kezében 1517-ben, a Mindenszentek ünnepét megelőző napon?

 1. Kasza és kapa.
 2. Sarló és kalapács.
 3. Szög és kalapács.

VIII. Milyen átkot mondtak ki rá?

 1. Pápai átok.
 2. Birodalmi átok.
 3. Mindkettő.

IX. Melyik várban élt György barátként?

 1. Trabant.
 2. Wartburg.
 3. Volkswagen.

X. A várban töltött idő alatt milyen könyveket fordított le németre Luther?

 1. Ószövetség.
 2. Újszövetség.
 3. Mindkettőt.

XI. Luther esküvőjét komoly érdeklődés övezte. Hogy hívták a mennyasszonyt?

1.Christina von Aguilera.

2.Katharina von Bora.

3.Gauda von Due.

XII. Luther Márton 1546-ban halt meg.  Számold ki, hogy hány évet élt.

 1. 62.
 2. 63.
 3. 64.

XIII. Mikor ünnepeljük a reformációt?

 1. 1517. október 31-én.
 2. 2017. október 31-én.
 3. Minden évben október 31-én.

+I. Melyik nyereményt szeretném megnyerni?

 1. Luther TOLLÁT.
 2. Luther ZSEBKENDŐJÉT.
 3. Luther CD-JÉT.

   


  Ez utóbbi nyeremény értelemszerűen Wittenbergben volt érvényben, 2017. augusztusában.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek