Újreformációs gondolatok – Schell János felvetése

A reformáció 500. évfordulójára készülve nem hagyhat bennünket nyugodni egyházunk mai állapota, a népszámlálási adatok egyházunkra vonatkozóan kedvezőtlen alakulása. Panaszkodunk, hogy konganak templomaink az ürességtől, elöregednek gyülekezeteink, bottal üthetjük az ifjúság nyomát. Van-e megoldás a 21. század elején ezekre a kínzó problémákra? Szöveg: Schell János, gyönki másodfelügyelő, janos.schell@gmail.com

Az egyházi közbeszédet hallgatva, olvasva az a benyomásom, mintha csak a „hogyan” terén lenne tennivalónk, a „mit” tekintetében minden rendben van. Nem vitatom a hogyan tegyünk fontosságát, de a hittartalom alapos revíziója nélkül csak olyanok vagyunk, mint aki fürdés helyett dezodort használ! Ezért az a véleményem, hogy csak a mélyreható tanításbeli, tartalmi megújulás újíthatja meg az egyházat, és teheti vonzóvá a mai felnövekvő generációk előtt!

Mit értek tanításbeli, tartalmi megújuláson?

  1. Le kell vetkőznünk azt az egész ókori világképet, melyen belül a keresztény hagyomány kialakult, mert ez nem illik bele a mai természettudományos világképbe.

  2. Meg kell vizsgálni és el kell vetni a keresztény hitrendszer „mitikus örökségét” – ezt főleg a zsidó eszkatológiában és a hellenista megváltó vallások eszméiben találjuk meg.

  3. El kell felejtenünk a kereszténységünkből a misztériumvallások hagyatékát!

A kereszténység egyre jelentéktelenebbé válik, ha nem sikerül Jézus eredeti, ma is korszerű üzenetét újraértelmezni, hogy az összeférjen a mai megváltozott világképünkkel, és így segítséget jelentsen a mai emberiség és korunk sürgető feladatainak megoldásában.

Kérdés:

Foglalkozik-e egyházunk vezetősége a fenti súlyos kérdések megoldásával? – vagy csak az ötszáz évvel ezelőtti, akkor korszerű reformáció válaszait ismételgeti?

Vágyam és reményem egy megújult egyház, amely annyira komolyan veszi Jézus szívügyét, hogy bátran elindul a megújulás útján! A teológusoknak felhatalmazást kell kapniuk arra, hogy kidolgozzák a nagykorúvá vált kereszténységhez vezető utakat! A modern gondolkodás átvétele és elismerése mérhetetlen erőfeszítést igényel a kereszténységtől, de azonosságának elárulását nem! Ezt a hatalmas erőfeszítést nem takaríthatja meg magának a kereszténység a reformáció ötszázadik évfordulójára készülve, ha meg akarja érni a következő ötszáz esztendőt.

Fájlok
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek