Luther eisenachi napjai

— Felvéve: ,

A németországi Eisenach városa hosszú múltra tekint vissza, hiszen a közelben magasodó Wartburg várát a 11. században már említik, majd az alatta kialakult három településből jött létre Eisenach a 12. században. Az elragadó városban ma is számtalan középkori fagerendás házat csodálhatunk meg, s az egész központja olyan benyomást kelt, mintha a 15–16. századba repültünk volna vissza. Luther Márton iskolaéveinek is egyik helyszíne a város. Erich Bock tollrajzai bepillantást engednek a reformátor hétköznapjaiba. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Kő András

A cikkben szereplő képek itt találhatóak:

http://www.evangelikus.hu/cikk/ee-luther-eisenachi-napjai

A városfal közvetlen szomszédságában a kapu és a Benedek-rendi kolostor közé ékelődött a Miklós-templom. Sekrestyésének, Konrad Hutternek a felesége Luther rokona volt. Férjével együtt szeretettel viseltek gondot a diákra. Luther 1498 és 1501 között a Cotta család késő gótikus stílusú, favázas házában lakott, a család gyermekeinek korrepetitora volt. (1. kép)

*

A fiatal Luther Márton 1498-ban, tizenöt esztendősen érkezett először a gyönyörű türingiai Eisenachba, az itt tanító ferencesekhez. A rajzon látható Miklós-kapun haladt keresztül, mint minden alkalommal, amikor szülei meglátogatására indult Mansfeldbe. Az apa és az anya, Hans és Margarethe Luder legidősebb fiukat ügyvédnek szánták, ezért Márton korábban Mansfeldben és Magdeburgban járt iskolába, az úgynevezett triviumot, azaz a latin nyelvtant, a retorikát és a logikát tanulmányozta. (2. kép)

*

Luther 1521. május 2-án a zsúfolt György-templomban prédikált. Az egykori hercegi rezidencia tornyos épülete mellett jobbra a ferences rend épületének – ahol Márton az eisenachi tanulmányait végezte – épen maradt falai láthatók. A piac kútján a város védőszentjének, Szent Györgynek a szobra áll. Olvasható olyan vélekedés is, hogy ez adta az ötletet Luthernek, hogy György lovag (Junker Jörg) álnéven rejtőzködjön Wartburg várában, ahol a wormsi birodalmi gyűlés után Bölcs Frigyes választófejedelem jóvoltából kapott menedéket. (3. kép)

*

Az Eisenachhoz közeli Wartburg várának egyik szobájában töltött Luther mintegy háromszáz magányos napot 1521 májusától 1522 márciusáig. Wittenbergi munkatársaival, barátaival levélben tartotta a kapcsolatot. A várban készített vitairatait később Wittenbergben nyomtatta ki. Magányában görögről német nyelvre fordította az Újszövetséget. Szobájának asztalán ma egy eredeti, első kiadású, Luther-féle Újtestamentum-fordítás látható. Wartburg vára persze más nevezetes embereket is a falai közé csábított, így számos alkalommal megfordult itt Johann Wolfgang von Goethe. A várat 1853-ban építették újjá. (4. kép)

*

1521. november 19-én, Szent Erzsébet napján Luther elkészült igehirdetéseinek gyűjteményével is, amelyet dolgozószobájában vetett papírra, hogy aztán nyomdába adja. Az írásmagyarázat és az arra épülő igehirdetés a szívügye volt. Wartburg várából 1522 márciusában utazott vissza Wittenbergbe, hogy személyesen igyekezzen lecsillapítani a városban az előző év végén kitört zavargásokat. Amikor Wartburg várát Erfurt irányában elhagyta, az eisenachi Szent Kelemen-kápolna előtt ment el. A 13. századi épület a pályaudvar mögött a mai napig megmaradt. (5. kép)

 

A cikk az Evangélikus Élet magazin 82. évfolyam, 17. számában jelent meg, 2017. április 30-án.
Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál, a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a Digitalstandoldaláról.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek