Kiadványok

2010-2017 között számos módot kell találnunk, hogy az egyházi (ökumenikus) és világi közösségek elé kilépjünk a reformáció mai üzenetével. Ezekben nagy hangsúlyt kap a misszió, a kultúra, az oktatás, és a diakónia területe. Az alábbiakban különböző nagyobb lélegzetű esszéket, tanulmányokat, interjúkat, érdekes és értékes cikket olvashatnak a reformáció témájában.

Ökumené - létezik a hétköznapokban?

Lassan lecseng a reformációi jubileum, a programok véget érnek és elkezdjük értékelni a megemlékezések jelentőségét. Sokat hallani arról, hogy a reformációi emlékév a felekezetek közeledését hozta magával, az egyházak újabb és újabb lépéseket tesznek egymás felé. Felülről, az egyházi vezetés szempontjából nézve valóban elismerésre méltó eredményeket láthatunk, azonban az utóbbi hetekben a reformáció ünnepe egészen más indulatokat is felszínre hozott. Forrás: kotoszo.blog.hu, szöveg: Kovács Barbara

Bővebben…

Luther-utak – 5. rész | Egyetem, vár, kolostor

A reformáció története elválaszthatatlanul összeforrt az olyan jelentőségű városokkal, mint Eisleben és Wittenberg. Mégis, elterjedése és sikere szinte elképzelhetetlen lett volna Luthernek a Németország más régióiba tett számtalan utazása nélkül; a reformátor mindig készen állt arra, hogy szembenézzen ellenzőivel. A különösen szép ötödik útvonal Frankfurt és Berlin között nagyszerű felfedezésekre hív. Forrás: Evangélikus Élet

Bővebben…

„Az igaz ember hitből él”

Ez volt a mottója a Papp László Budapest Sportarénában október 31-én megtartott központi reformációi emlékünnepnek. Az egyik műsorvezető, Bényi Ildikó így konferált az istentiszteletet követő ünnepi beszéd előtt: „Most pedig a gyülekezet egyik tagját kérem szólásra. Hölgyeim és Uraim, Magyarország miniszterelnöke következik”. Hat nappal később Orbán Viktor miniszterelnök, négy miniszter, három államtitkár és egy miniszteri biztos útra kelt, hogy a reformáció „bölcsőjéhez” ellátogassanak, leróják kegyeletüket, hálás szívvel emlékezzenek, s az élő-éltető gyökérből erőt merítsenek. A kormányzati látogatásnak hármas célja volt: politikai, kulturális és spirituális. Szöveg: Hafenscher Károly

Bővebben…

Akik szobor helyett élő emlékművel emlékeznek

„Igen szépek és felemelők a hősök emlékére készült turulmadaras emlékoszlopok és szobrok, de szerintem még fenségesebb a hősök emlékét egy élő alkotásban megörökíteni” – fogalmazott 1936-ban egy különleges és előremutató emlékmű átadásán Vértesi Zoltán evangélikus lelkész. Magyarbólyon járva olyan élő emlékművel találkoztunk, mely nemzedékeken keresztül hirdeti a jövőt. Szöveg: Galambos Ádám, fotó: Magyari Márton, archív képeslapok (hungaricana, fortepan)

Bővebben…

A Szentírás nem olyan, mint más könyvek

A címbeli állítás háromszáz éves, Bethlen Miklóstól való. És hogy mi is a Biblia? – kérdezné az Irodalom, ha egy ilyen kérdésnek egyáltalán lenne értelme… De válaszunk azért lehet. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Alexa Károly

Bővebben…

Luther-utak – 6. rész | Valóság és vízió

Luther Mártonnak hosszú utat kellett megtennie a tézisek kiszegezésétől addig, amíg a nép és az uralkodók is elfogadták a reformációi tanokat. A reformátornak sikerült új és új városokkal és régiókkal megismertetnie a reformáció tanítását, ám mindezt gyakran hosszú és fáradságos utazások árán. Azon az útvonalon, amelyet ez alkalommal ajánlunk olvasóink figyelmébe, eljuthatnak egyebek mellett a mai Hessenbe, az út végén pedig visszatérhetnek Szász-Anhalt, Türingia és Szászország ismert Luther-helyszíneire. Forrás: Evangélikus Élet

Bővebben…

Reformációi ünnep családi körben

Egyházunk november 11-én 15 órakor a budapesti Deák téri evangélikus templomban tartja a reformáció emlékévének záróünnepségét. A rendezvényen Gáncs Péter elnök-püspök tart áhítatot, majd Szabóné Mátrai Marianna evangélikus lelkész előadása hangzik el Soha el nem évül címmel. Az ünnepség keretében adják át a Prónay Sándor- és az Ordass Lajos-díjat. A programban evangélikus iskolák, óvodák csoportjai is szerepelnek. Gáncs Pétert kértük villáminterjúra a záróalkalomról. (Az interjú az Evangélikus Élet november 5-én megjelent számában található, az evangelikus.hu késedelemmel közli ezt.) Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: K.B.

Bővebben…

Luther-utak – 7. rész | Kis emlékhelyek, nagy hatás

Frankfurt és Lipcse egyaránt állomásai a mostani, hetedik Luther-útvonalnak. E két település a Német Nemzet Szent Római Birodalmának – hazánkban ismertebb nevén a Szent Római Birodalomnak – a legjelentősebb városai közé tartozott. Luther ennek ellenére újra és újra kisebb településeket és falvakat keresett fel, hogy eszméinek kiváló prédikációival hangot adjon. Ezen az útvonalon a „klasszikusok” mellett helyet kapnak ilyen „titkos apróságok” is, amelyek a reformáció megértése szempontjából döntő jelentőségűek. Forrás: Evangélikus Élet

Bővebben…

Október 32.

Fabiny Tamás elnök-püspök gondolatai az Evangélikus Élet magazin Égtájoló rovatában. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Fabiny Tamás

Bővebben…

Evangélikus-református feladatok 2017 után

A reformáció ötszáz éves emlékéve nemzetközi és magyar eseményei még hosszabb időre adnak majd munkát az emlékezők-értelmezők seregének. A lutheri wittenbergi „quadrilateralis”, „solus Christus, sola Scriptura, sola gratia, sola fides” tételeit megélő protestáns hagyományokra építő egyházak, az úgynevezett történelmi egyházak mellé csatlakoztak más egyházak, és helyi-nemzeti-országos-nemzetközi, korábban másoktól szorosan elzárkózó karizmatikus közösségek is, a szeptember 16-án Budakeszin megtartott Protestáns Nagygyűlés közös nyilatkozatának aláírása szerint. A következőkben most főleg a legutóbbi lutheránus-református kapcsolatokkal foglalkozom. Szöveg: Dr. Harmati Béla

Bővebben…

Luther 94 + 1 tétele

Sokan feltették már a kérdést, hogy a búcsú tárgykörében ötszáz évvel ezelőtt vajon miért éppen 95 tétellel állt a nyilvánosság elé Luther Márton. Miért nem választott inkább valami kerek vagy biblikus számot, mondjuk, hetvenet, százat vagy százhúszat? Csak a véletlen műve lenne, hogy a wittenbergi szerzetes tanárnak a reformáció nyitányául szolgáló tézissorozata 95 pontból áll? Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: dr. Blázy Árpád

Bővebben…

Lipcse, a lekottázott szépség városa

A korábbi lapszámainkban bemutatott nyolc Luther-útvonal úgy szeli át Németországot, hogy mindegyiken újabb és újabb részletek tárulnak fel Luther Márton életéről és munkásságáról. A Frankfurt–Wittenberg közötti útvonal, amely a Kis emlékhelyek – nagy hatás elnevezést kapta, útba ejti Lipcsét is. A szászországi város emlékezetes látnivalókat kínál: vasúti pályaudvar, 12. századi alapítású templom és ötszáz éves reneszánsz ház is van a sorban. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Papp Noémi

Bővebben…

Terelgető szeretettel – Mit írt Luther Ferenc pápának?

A „mi lett volna, ha” nézőpont általában hiábavaló gondolatgombolyagba tekeri bele az embert. Az életben kerülni is szoktam, ha tehetem, ezt a fordulatot. De amikor sci-fit olvasok, mégis belemegyek a játékba, mert úgy érzem, érdekes elgondolkodni, hogyan is alakulhatna, alakulhatott volna egy-egy esemény, ha a szereplők másképp, jobban, igazabban lettek volna jelen benne. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Füller Tímea

Bővebben…

Mozgósító Luther-kalendárium – Hogy sikeresen vegyük a családi kanyarokat

Itt az év vége. Pontosabban nekünk, Krisztus-hívőknek adventtel már el is kezdődött az új egyházi esztendő. Talán nincs is ember, aki ne nézne egy kicsit hátra és egy kicsit előre is ilyenkor. Van ismerősöm, aki fellapozza a naptárát, és végigfut a bejegyzéseken. A fontosakat persze nem onnan kell kiolvasnia – azok a szívbe vannak írva –, de egy-egy apróság, amely lassan feledésbe merült, ilyenkor felötlik, és örömmel, hálával, esetleg szomorúsággal tölt el. Isten adott sok jót, és adott elénk próbákat, terheket is… de mindvégig ott volt velünk, ahogy Jézus a feltámadása után megígérte a tanítványainak! Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Stifner-Kőháti Dorottya

Bővebben…

Térkép útkeresőknek

Ahogy a 2017-es ünnepi év megemlékezései, úgy a 95 „tételben” megjelent Reformációi ábécé is túlmutat Luther – történelmileg megkérdőjelezhető – tételszegező gesztusán. A német nyelven tavaly, magyarul – Szűcsné Prőhle Lívia fordításában – idén a Luther Kiadó gondozásában napvilágot látott könyv figyelmünket a reformáció folytonosságára, folyamatosságára szegezi. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Kinyik Anita

Bővebben…

Egypercesek az énekeinkről

Éneklő egyház vagyunk. Attól távol állunk, hogy a mondat mögé felkiáltójelet tegyek, sőt tavaly ilyenkor talán inkább kérdőjelet használtam volna. Az idei év egyik nagy élménye számomra, hogy még ma Magyarországon is fogalmazhatunk kijelentő módban. Saját élményemet két ismerősöm erősítette meg. Örömmel és büszkeséggel számoltak be arról, hogy más felekezetekhez tartozók milyen megbecsüléssel – és talán némi irigykedéssel – fedezték fel: az evangélikus gyülekezet együtt énekel. Az Énekkincstár című kötet ezért nem csak szaktudósok lelkes, de annál kisebb csapatának a figyelmére tarthat igényt. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Kertész Botond

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek