Evangélikus-katolikus párbeszéd-dokumentum jelent meg A szembenállástól a közösségig címmel – VIDEÓKKAL!

Budapest – A szembenállástól a közösségig címmel megjelent magyarul a reformáció 500. évfordulójára készített evangélikus-római katolikus párbeszéd-dokumentum. A kötetet az ökumenikus imahét megnyitója előtt mutatták be 2016. január 17-én, vasárnap, Budapesten. Szöveg: Nagy Imola Dóra/MTI, kiegészítés: evangelikus.hu, fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

A bemutató kezdetén Fabiny Tamás püspök, a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottságának elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd levetítették azt az 1999-ben készített filmet, amelyet a Duna Televízió forgatott a megigazulásról szóló közös nyilatkozat ünnepélyes aláírásakor. Ennek az állásfoglalásnak lehet folytatása a most elkészült újabb dokumentum.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a kötet bemutatóján hangsúlyozta: a könyv tanúságot tesz arról a folyamatról, amely megindult az evangélikus és a katolikus egyház között, és immár komoly eredményeket tud felmutatni.

A bíboros kiemelte: nem elég egymás megismerésére, az egységre is törekedni kell, hiszen ezt a feladatot „magától Krisztustól kaptuk”.

A dokumentum magyar fordításához írt előszavában a bíboros úgy fogalmaz: „amilyen gyorsan végbemehet a kapcsolatok megszűnése, oly kitartó munkát jelent a kiengesztelődés előmozdítása Krisztus egy és egyetlen egyházában”. 

„Az elmúlt öt évszázad egyházi történelmének megismerése egyúttal feltétele is az őszinte kapcsolatoknak és a testvérek közötti párbeszédnek” – tette hozzá Erdő Péter.

Fabiny Tamás püspök, a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottságának elnöke köszöntőjében kiemelte: reményei szerint a reformáció 500. évfordulója 2017. október 31-én csak a kezdete lesz egy folyamatnak. Folytatni kell azt a párbeszédet, amelyet 50 évvel ezelőtt kezdett el a Vatikán és a Lutheránus Világszövetség – nyomatékosította.

Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, aki szintén előszót fűzött a kötethez, nagy előrelépésnek nevezte, hogy „a felek készek kritikusan és önkritikusan áttekinteni a reformáció eseményeit és benne Luther Márton működését”. Az őszinte dialógus mindkét egyház tagjait arra ösztönzi, hogy gondolják végig, és ahol szükséges, vizsgálják felül az egymásról kialakított képet és a másikhoz való viszonyulásukat – írta. 

Erényként emelte ki, hogy a dokumentum megfogalmazói „nem ébresztenek hamis illúziókat, nem biztatnak azzal, hogy a megkezdett közös út könnyű és gyors lesz, ugyanakkor bátran tanúskodnak arról, hogy ez az út járható”.

Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora, a kötet egyik lektora a bemutatón méltatta, hogy az elmúlt ötven év az egyházak közötti párbeszéd jegyében telt el. 

Úgy vélte, az elmúlt 500 év történetét katolikus és evangélikus szempontból is bemutató kötet „nagy előrelépés és példaadás a keresztény egység útján”, hiszen bátran szembenéz az egyházak közötti megosztottsággal, és lehetővé teszi, hogy  „legyen bátorságunk kimondani és bevallani az egység ellen elkövetett bűnöket”.

Reuss András, az Evangélikus Hittudományi Egyetem professor emeritusa, a kötet másik lektora azt emelte ki, hogy a könyvben az  evangélikusok és katolikusok együtt mondják el mindkét oldal vívódásait. Rámutatott: az ilyen közös dokumentumok csak akkor készülhetnek el, ha hallgatnak azokról a kérdésekről, amelyeknek kibeszélésére még nincs lehetőség, amelyekben nincs teljes egyetértés. „E tény fölött nem szabad átsiklanunk, ugyanakkor nem szabad kudarcként sem felfognunk”.

KÉPGALÉRIA:

A KÖTET MEGVÁSÁROLHATÓ A LUTHER KIADÓ WEBSHOPJÁBAN:

http://bolt.lutheran.hu/cms/teologia-egyhaztortenet/340-a-szembenallastol-a-kozossegig.html

Fájlok
lvsz_cover.pdf   1.6 MB  
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek