A magyarországi protestánsok artikuláris korszaka: Hogyan építsünk be egy „elfeledett” korszakot a történelemórákba?

A kulturális örökség továbbadásának fontos részét teszi ki az egyházak történetének a tanítása. Azonban mihez kezdjünk akkor, ha egy olyan történelmi korszakot kell tanítanunk, amiről a mai napig csak nagyon kevés forrással rendelkezünk, és az emberek többsége is alig tud róla valamit? Szöveg: Illisz Balázs Gergely

Jelen dolgozatot a mestertanár képzésem lezárásaként írtam a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Írásomban arra tettem kísérletet, hogy a magyar protestantizmus történetének egy kevésbé ismert időszakát, az artikuláris korszakot mutassam be.

A dolgozat első részében a reformáció magyarországi megjelenését, és az artikuláris korszak történelmi előzményeit sorolom fel, a különböző szabadságharcoktól kezdve a gályarabnak elhurcolt protestáns prédikátorok történetéig.

A második részben magát az artikuláris korszakot veszem górcső alá, különös tekintettel az ide vonatkozó törvénycikkekre.

A harmadik fejezetben e száz évig tartó korszak lezárását, és annak a hazai protestáns egyházakra gyakorolt negatív, és bármilyen furcsán is hangzik, de bizonyos szempontból pozitív hatásait mutatom be.

Az utolsó, negyedik részben pedig arra teszek javaslatokat, hogy az artikuláris korszakot hogyan és milyen formákban lehetne beépíteni a magyar oktatás, elsősorban a történelem tantárgyi anyagába.

Dolgozatomat egyaránt ajánlom a szakmában tevékenykedő történelemtanároknak, továbbá mindenki másnak is, aki érdeklődik a magyar protestantizmus egy „elfeledett” korszaka iránt.

A dolgozat az evangelikus.hu oldalán olvasható.

Illisz Balázs Gergely, A magyarországi protestánsok artikuláris korszaka, 2017.doc 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek