500 nap imádság reformációért – októberi körlevél – KEZDD HÁLAADÁSSAL

— Felvéve: , , ,

Imádságos életünk megújulása és a megújulásért folyó imádságunk szorosan összefügg. Október havában, reformáció havában hitünk, közösségeink, evangélikus egyházunk, az egész anyaszentegyház és a teremtett világ megújulásáért úgy imádkozzunk, hogy annak fókuszában a hálaadás álljon. Szöveg: Aradi György lelkész (Budapest-Fasor)

Hálás tized

Az evangéliumból tudhatjuk, hogy mennyire nem magától értetődő a hála. A Jézus által meggyógyított tíz leprásból csupán egyetlen – az idegen – tér vissza hozzá hálaadással. Hite jelévé lesz a hála. (Lk 17,11-19) Imádságainkkal most ehhez a hálás tizedhez csatlakozhatunk. A hónap első vasárnapja, hálaadó vasárnap is erre indít!

Hálaadással tárjátok fel kéréseiteket (Fil 4,6b)

Meg kell tanulnunk, hogy a hála nem csak az örömteli percek tartozéka. Amikor erőtlenségeinkkel, bajainkkal küszködünk, betegségekkel vagy éppen a halál erejével szembesülünk, új felfedezést tehetünk az Isten előtti hálaadásban rejlő erőből. „A hűség tulajdonság, a hála tanítható” – írja Szabó Magda. Bennünket hűséges Mesterünk tanít, hogy megteremjen ajkunkon még zord viszonyok között is a hála gyümölcse. Jézus halott barátja, Lázár sírjához megrendült lélekkel és könnyeivel küszködve indul, mégis éppen hálaadó imával feszül neki a halál zárának: „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál.” (Jn 11,41b) Ezután szólítja életre a holtat.

Hálaadás másképpen

Még a hálaadás is rejt kísértést! Éppen reformációs örökségünkre gondolva fontos meghallanunk, hogy a hálaadás a szív alázata nélkül hamisra hangolja hitünket. Magabiztos pozícióból nem születik valódi ima, hála és igazság. Az imaélet rejtett valóságát feltáró jézusi példázatra figyelhetünk (Lk 18,9-14), amikor a vallásos elitista buzgalmát (farizeus) és az elvallástalanodó haszonelvű hivatalnokot (vámszedő) látjuk ima közben. Jaj, nekünk, ha hálaadásunk ítélkezést rejt vagy öntömjénezésbe fordul! Hálaadás megigazító hit nélkül, vagyis annak belátása nélkül, hogy Isten kegyelmére szoruló bűnös emberek vagyunk, nem lehetséges.

Hálaadás ajándéka

Az úrvacsorai közösség ajándékaira külön hangsúllyal készüljünk. A nagy hálaadó ima: „Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által...” Segítse, hogy Krisztus teste és vére közösségében hálaadással vegyünk részt, gyógyulva kapcsolatainkban, új életre támadva Vele.

Imádkozzunk – hálaadással:

  • reformációi örökségünkért, megújulásért

  • országos evangelizációnkért

  • megszületett és megkeresztelt gyermekekért, a felnőtt keresztségért

  • a női szolgálókért: lelkészekért, hitoktatókért, egyházzenészekért

  • az úrvacsora ajándékáért

  • szórványgyülekezetekért, szórványmagyarságért

  • tolna-baranyai egyházmegyéért

  • anyanyelven megszólaló igehirdetésért

  • a teremtés rendjéért, zsoltárokkal (Pl. 65, 100, 118, 136)

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek