500 nap imádság reformációért – júliusi körlevél

— Felvéve: , ,

A hónap igéje: „Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem.” (2Móz 15,2a)

Taníts minket imádkozni!

2016. június 18-án indult az „500 nap imádság reformációért” mozgalom, amelybe a felhívás alapján remélhetőleg már sokan bekapcsolódtak. Ha valaki csak most szembesült vele, hogy lemaradt a kezdésről, ne aggódjon! Folyamatosan be lehet kapcsolódni az imádságba, és együtt haladni tizenhat hónapon át 2017. október 31-ig, sőt akár tovább is.

Felmerülhet, hogy miért van szükség ilyen kampányra, hiszen amúgy is szoktunk imádkozni. Igen, de hogyan? Az első, amit érdemes megvizsgálnunk, hogy milyen az imaéletünk. Nem vált túlzottan sablonossá, sekélyessé, rendszertelenné? Tényleg megéljük benne az Istennel való személyes kapcsolatot?

Biztosan megtapasztaltuk már, hogy amikor elkezdtünk imádkozni, a gondolataink mindenfelé cikáztak, nem tudtuk, mit és hogyan mondjunk. Önmagában az sem változtat ezen a helyzeten, ha elolvasok vagy fejből elmondok egy szépen összeállított fohászt. Ole Kristian Hallesby (1879–1961) norvég püspök fogalmazta meg nagyon jól „Az imádságról” című könyvében: „Imádkozni annyi, mint Jézust beengedni a szívünkbe.” Nélküle nem tudunk imádkozni sem, bűnös állapotunk akadályoz ebben minket. Isten Szentlelke mégis imádságra indít minket, bármilyen távol is vagyunk Tőle.

Azt is kérhetjük azonban, hogy tudjunk jól imádkozni. Emlékezzünk, hogy a tanítványok is Jézushoz fordultak, hogy tanítsa őket erre. Kérjük mi is, hogy Ő vegye ki szívünkből mindazt, ami nem oda való, Ő töltsön meg mindazzal, ami Neki tetsző, és ebben ne akadályozzuk, ne adjunk Neki tanácsot. Hívjuk Jézust, hagyatkozzunk Rá teljesen, őszintén, és megtapasztaljuk azt, amit Pál ír a rómaiaknak: „Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal” (Róm 8,26).

Adja meg az Úr, hogy ez alatt az 500 nap alatt minél többen megéljük az Úrral való közösséget egyéni imaéltünkben, imaközösségeinkben, és így jöjjön el egy új reformáció!

Imádkozzunk:

– azért, hogy az Úr szerint tudjunk imádkozni;

– egyházunkért: ebben a hónapban a Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegyéért, az ott található gyülekezetekért, lelkészekért, hogy az Úr adjon megújulást, ébredést;

– a fiatalokért, a gyerekekért, hogy az Úr őrizze őket a nyári szünetben a bajoktól, a kísértésektől és jól ki tudják használni az alkalmas időt;

– a frissen ordinált lelkészekért;

– a júliusi egyházi alkalmakért, hogy Isten igéje szíven találja az ezeken részt vevőket (lásd eseménynaptár: http://www.evangelikus.hu/content/esemenynaptar);

– a nyáron megrendezésre kerülő gyermek- és ifjúsági táborokért, családi táborokért, a Szélrózsa találkozóért, konferenciákért.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek