500 nap imádság reformációért – „Ha segítségül hívtok és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.” (Jer 29,12)

— Felvéve: , ,

Budapest – Luther Márton szenvedélyes imádkozó volt. Az Isten által elindított reformáció nagy munkáját másképpen nem tudta volna elvégezni. A Szentlélek tanította, vezette, erősítette. Új reformációra van szüksége a ma egyházának. Sokan eltávolodtak Istentől, a hittől, a bibliai értékrendtől. Ma is minden megváltásért kiált a családban, az egyházban, a világban. Kérjük egyházunk népét, hogy imádságaikkal kapcsolódjanak be az „500 nap imádság az egyházért” mozgalomba, amely 2016. június l8-tól 2017. október 31-ig tart.

 
 

Valljuk meg vétkeinket, mulasztásainkat, könyörögjünk bűnbocsánatért, megújulásért, új reformációért, adjunk hálát a kegyelemért, a keresztért, a feltámadás erejéért, a Szentlélek munkájáért, dicsőítsük és magasztaljuk Istent a teremtésért, a megváltásért és az üdvösségért.

Imádkozzunk családjainkért, gyülekezetünkért, egyházunkért, népünkért, Európáért és az egész világért!

Tegyük ezt egyénileg, közösségben, istentiszteleteinken, egyházi rendezvényeinken. Ahol eddig nem volt, alakítsunk imaköröket! Olvassunk az imádkozással kapcsolatos kiadványokat, például Dr. Hafenscher Károly Ma így imádkozzatok!és Imádkozzunk együtt Lutherral – ma is; Fabiny Tamás Ajtórésnyi zsoltár; Ordass Lajos Nem tudok imádkozni; Ole Hallesby Az imádságról című köteteket.

Az ötszáz napos időszak alatt havonta imakörlevelet teszünk közzé.

„Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam. Soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel! Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák!” (Ézs 62,6)

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ EVANGELIZÁCIÓS ÉS MISSZIÓI BIZOTTSÁGA      

Felhívásunkat a Szlovákiai Evangélikus Egyház 1936 óta működő imamozgalmának ötlete alapján fogalmaztuk meg.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek