500 nap imádság a reformációért – októberi körlevél

Reformáció az imádságban, imádság a reformációban. | „Ti azért így imádkozzatok…” (Mt 6, 9) Szöveg: Gáncs Péter

Mint minden valódi megújulásnak, igazi reformációnak az egyházban az imaéletünk reformációjának is egyedül Jézus Krisztus a forrása. Ő már nyilvános működésének kezdetén, a Hegyi beszédben, amit Isten Országa alkotmányának is szoktunk nevezni, világos tanítást ad imaéletünk szükséges megtisztításáról, megreformálásáról. 

Első fontos figyelmeztetését így olvassuk: „Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek…” (Mt 6, 5) Imaéletünk elveszíti hiteles tartalmát és igazi célját, ha embereknek szóló produkcióvá, kegyes kirakattá, vallási teljesítménnyé torzul. A Mester világos irányt mutat: ne kifelé imádkozz, hanem felfelé! „Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz…” (Mt 6, 6)

Második reformáló útmutatása is igen praktikus és aktuális: „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok…” (Mt 6, 7) Legyünk őszinték: a bőbeszédűség nem csak a pogányok kísértése. Eszembe jut egy missziói konferencia, ahol egyik külföldi vendégelőadónk igen hosszan imádkozott anyanyelvén, amit a legtöbben nem értettünk. Amikor megkérdeztem a mellettem ülőt, akiről tudtam, hogy beszéli imádkozó testvérünk nyelvét, hogy miről van szó, szellemesen csak ennyit válaszolt: most tanítja ki az Úristent, hogyan kell végeznie a missziót…

Pontosan ettől az ostoba félreértéstől óv Jézus, amikor egyértelművé teszi, hogy az imádságra nem Istennek, hanem nekünk van szükségünk: „…mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle.” (Mt 6, 8) De Mesterünk nemcsak az imaélet zsákutcáinak elkerülésére tanít, hanem megajándékoz minket minden imádságok etalonjával, a Miatyánkkal. 

Urunk, köszönjük ezt a drága imádságot, amellyel átfogod, átöleled az egész világot. Formálj minket, hogy gyermekeidként, egymásnak testvéreiként, egy családban, de többes számba gondolkozva tudjunk naponként együtt és egymásért kitartó bizalommal könyörögni úgy, ahogyan Te tanítottál és tanítasz ma is. Ámen.

 

Imádkozzunk:

  • Imaéletünk a megújulásáért
  • A reformációi ünnepekért, istentiszteletekért, az Országos Evangelizációért, hogy az élő Úrral találkozhassunk
  • Felügyelőinkért, hogy az Úrtól kapott bölcsességgel vezessék lelkészeinkkel együtt a rájuk bízottakat
  • A Soproni és Vasi Evangélikus Egyházmegyék gyülekezeteiért, vezetőiért
  • Ébredésért országunkban, egyházunkban
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek