500 nap imádság a reformációért – márciusi körlevél

— Felvéve: , , ,

„Tudjátok meg, hogy az ÚR csodákat tesz hívével! Meghallgat az ÚR, ha hozzá kiáltok.” (Zsolt 4,4) Szöveg: Zsarnai Krisztián

Imameghallgatás

Mert Ő azt ígérte…

A hívő ember tisztában van azzal, hogy imádsága nem a „plafonig” jut el. Rendíthetetlen a bizonyossága a meghallgatás felől, mert Ő azt ígérte:

Ha kiált Hozzám, meghallgatom.” (Zsolt 91,15).

Istennél nincsen ügyfélfogadási idő, Őhozzá bármikor, bármilyen helyzetben, bámilyen körülmények között, bármilyen örömmel és hálaadással, nehézséggel, fájdalommal és szomorúsággal, minden nyomorúsággal, bűnnel lehet menni, mert Ő azt ígérte:

aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.” (Jn 6,37).

Aki Őhozzá megy, akinek bizalma van felé, aki alázatos szívvel keresi Őt, annak Ő olyan megnyugvást tud adni, ami semmivel sem ér fel, mert Ő azt ígérte:

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, één megnyugvást adok nektek.”(Mt 11,28)

Erre a békességre és megnyugvásra van szüksége minden embernek ebben a bűnnel terhelt, felzaklatott, kesze-kusza világban, azonban Ő ezt nem úgy adja, mint a világ, mert Ő azt ígérte: „Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja.” (Jn 14,27)

Ő adja, de csak annak, aki ezt kéri, mert Ő azt ígérte: „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik.” (Lk 11,9-10)

Olyan Urunk van, aki ígéretekkel biztosít bennünket, nem hagy kétségek és bizonytalanságok között, mert ígéreteink záloga Ő. Hála lehet a szívünkben, hogy „imameghallgató”, ránk figyelő, bennüket szerető Urunk van, aki sosem hagy magunkra, mert Ő azt ígérte: „Nem maradok el tőled, nem hagylak el.” (Józs 1,5)

Imádkozzunk:

  • Az Észak-Pest Megyei Egyházmegyéért, gyülekezeteiért, lelkészeiért

  • Egyházunk, népünk újulásáért, valódi refomációért és bűnlátásért

  • a Szentlélek tüzével átitatott, ébresztő igehirdetőkért, akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem egyedül Istennek (Gal 1,10)

  • Püspökökért, Esperesekért, Lelkipásztorokért, akik döntéshelyzetben vannak, hogy Isten vezetésére figyelve ne megalkuvóan, hanem az Ő drága Szavát komolyan véve képviseljék az Úr ügyét

  • A reformáció jubileumi ünnepségsorozatokért szerte szeretett hazánkban és a nagyvilágban

  • Ma is útnak induló menekültekért, akik úttalan utakon mindenféle veszélynek vannak kitéve és ki vannak szolgáltatva

  • Otthontalanokért, akiknek nem természetes, hogy van tető a fejük felett

  • Nélkülözőkért, akiknek nem természetes a mindennapi betevő falat

  • Gyászolókért, akikre az elmúlt hónapokban rávetült a halál árnyéka

  • A veronai buszbaleset áldozatainak hozzátartozóéirt, akikben kiheverhetetlen a veszteség

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek