2014 a reformáció és kultúra éve: Tanulmányok az Evangélikus Naptárban

A Luther Kiadó engedélyével honlapunkon is közzétesszük a Reformáció és kultúra éve kapcsán a 2014-es Evangélikus Naptárban megjelent tanulmányokat. Forrás: Luther Kiadó, Evangélikus Naptár

Szabó Lajos: Reformáció és kultúra

Mai gondolkodásunkban a kultúra szóról valószínűleg olyan kifejezések jutnak először az eszünkbe, mint kulturált viselkedés vagy kulturált közlekedés. Kulturált szülők és kulturált gyerekek. Kulturált nézők és kulturált körülmények. Kulturált szórakozás és szabadidő. Nem annyira az elvont értelmezés, inkább a gyakorlati alkalmazás, a mindennapi szóhasználat és tapasztalat van ma előtérben. Ebben a hétköznapi értelemben öröm és bosszúság egyszerre elénk kerül a kultúra szó hallatán. Forrás: Evangélikus Naptár, szöveg: Szabó Lajos

Bővebben…

Korányi András: Az érthetőség kultúrája

Fontos eleme a reformáció örökségének a minél több ember számára érthető és jól követhető prédikáció igénye és gyakorlata a templomokban. A „kulturált” prédikátori magatartás, valamint a kultúra által befolyásolt és belőle is merítő igehirdetés története és jelene izgalmas kérdés ma is. A „régiek” szövegéből tanulnak „a maiak”, és a maiakéból a kortársak. Nagy kulturális kincs az „egyházi beszédek tára”, és ha bölcsen és hűségesen kutatják a korábbi korok prédikációit a ma élők, akkor ritka érdekes dolgok kerülnek a felszínre. Elkötelező lehet ez, és ébresztő is egyszerre, abban az értelemben különösen is, hogy mennyire része a mai kultúrának a „papok beszéde”. Mit lehet ma tenni ezért? Egyáltalán vigyázunk ma még a beszédkultúrára templomfalakon belül és kívül? Forrás: Evangélikus Naptár, szöveg: Korányi András

Bővebben…

Kamp Salamon: Cantare amantis est – Aki szeret, az énekel

Luther 1554-ben a torgaui templomszentelésen elmondott prédikációjában az istentisztelet lényegét abban határozta meg, daß unser lieber Herr mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir mit ihm durch Gebet und Lobgesang:hogy a mi kedves Urunk szent igéje által szól hozzánk, és mi imádságban és dicsőítő énekben felelünk neki. Forrás: Evangélikus Naptár, szöveg: Kamp Salamon

Bővebben…

Szák-Kocsis Pál: A hit építészete, avagy a templom kultúrája

Az emberi építés mindig saját korának emlékműve is: kövekből rakott kultúra. Már az írott történelem előtti időknek is megvoltak a kultikus helyei; fennmaradtak több mint egymillió éves kultuszi használatú barlangok. Ezeket a kőkori ember mindig megkülönböztette lakhelyeitől, kitüntetett pontok voltak, a „felső világgal” való kapcsolat szakrális helyszínei, ahol közösségben érzékelték az ősök lelkeit, az istenek és démonok világát. Forrás: Evangélikus Naptár, szöveg: Szák-Kocsis Pál

Bővebben…

Levente Péter: A magatartás kultúrája

Az együttélés és egymás mellett élés értékelésekor azt szoktuk mondani, hogy ezek sikere vagy kudarca nagyobb részt a viselkedési kultúránktól függ. Minden egyházi közösségnek küldetése az is, hogy segítse és tanítsa is az emberek egymással történő kommunikációjának, közeledésének és az „együttes” élet viselkedésének paramétereit és lehetőségeit. Milyen viselkedési kultúrát „ír elő” ma a jézusi etika számunkra? Forrás: Evangélikus Naptár, szöveg: Levente Péter

Bővebben…

Mesterházy Balázs: A szabadidő és a szórakozás kultúrája

Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás. Oratio, meditatio, tentatio, vagyis imádkozás, meditáció és megpróbáltatás. Előbbi az elmúlt évtizedek jóléti társadalmának ideális napi ritmusról szóló szlogenje, utóbbi a reformátor Luther szentírás-tanulmányozási alapelveit sorolja. Forrás: Evangélikus Naptár, szöveg: Mesterházy Balázs

Bővebben…

Percze Sándor: A természet kultúrája

Még kora tavasszal történt. A terv az volt, hogy a nagy, gazdátlan kertet végre rendbe hozzuk, és használhatóvá, könnyen művelhetővé tesszük. A hat régi, alig-alig termő, minden mezőgazdasági gépnek útjában lévő diófa sorsát is el kellett dönteni. Lejárt az idejük. Ágaik száradásnak indultak, megbetegedtek. Ki kellett őket vágni. Forrás: Evangélikus Naptár, szöveg: Percze Sándor

Bővebben…

Zászkaliczky Zsuzsa: Reformáció és vizuális kultúra, avagy művelés és műveltetés

Sokan még ma is rácsodálkoznak, ha belépnek egy evangélikus templomba, hogy képpel (oltárképpel, karzatfestményekkel) találják szembe magukat. Sokan még ma is úgy emlékeznek, hogy a reformáció egyik nagy harca és vívmánya az volt, hogy kiirtották a faragott és festett képeket az Isten házából. Talán láttak is olyan egykorú fametszetet, amelyen máglyát raknak a templom elé nagy halomba hordott szobrokból. Forrás: Evangélikus Naptár, szöveg: Zászkaliczky Zsuzsa

Bővebben…

Varga Gyöngyi: A gondoskodás és a törődés kultúrája

A reformáció lelki-szellemi megújulási törekvései között annak idején fontos szerepet kapott a társadalom egésze felé irányuló közösségvállalás és közösségépítés kultúrájának közvetítése. A felebarát iránti elköteleződés erősítésében a reformátorok igyekeztek jó példával elöl járni. Luther etikai tanításában kiemelte a gondoskodás és együttérzés magatartását, és írásaiban gyakran adott hangot a gyengék, a perifériára szorultak, a nehéz helyzetben lévők segítésének. Forrás: Evangélikus Naptár, szöveg: Varga Gyöngyi

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek