Wittenberg maga köré gyűjtötte Európát

Wittenberg – Az International Ecumenical Felloship, Nemzetközi Ökumenikus Szövetség kétévenként tartja az egyház egységét szolgáló konferenciáját. A német, francia, angol nagy tagszervezetek mellett ott végzi szolgálatát a magyar régió is. Annak érdekében, hogy a korábbi nehezen kezelhető, bizonytalan jogi helyzet rendeződjön, a Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai – határozottan reformátori karakterű – második magyar alapítási rend vállalta fel a fenti régió integrálását. Szöveg: Prof. Széchey Béla József IHS, Békássy Csaba

Két rendtag 2017. augusztus 21. és 28. között vett részt a jubileumi nagyrendezvényen. Hosszú és gondos, hivatalos és baráti előkészítés után az a nagy öröm érte mind a konferenciai vezetőséget, mind a régiót, hogy a Wittenbergben tartott – az egyház kincse – főirányt kialakító rendezvény hivatalos, két magyar ülésén (Regionale Sitzung) a magyarországi Evangélikus Hittudományi Egyetem tanári vezetésével, három együttműködési készségű teológus testvért is köszönthetett a tanácskozás. Megállapították, hogy a folyó munka továbbvitele, a kialakított rendnek megfelelően kivánatos és előrevivő. Célszerű a megerősítés és elhangzott a készségnyilatkozat is.

A mindannyiunk számára sodróerejű találkozás a reformációt elindító Luther Márton templomával, szószékével és szolgálatával, a lényegében egyetértő, jelenlévő nagyszámú szövetségi tagsággal, nagy bátorító erővel ajándékozta meg a résztvevőkat. A rend vezetője részt vehetett az ötszáz évvel korábbban, a 95 tételt hordozó templomban megszervezett nyitó istentisztelet papi menetében és vezethette a soknyelven mondott Miatyánkot.

Különös ajándéka volt az Úristennek, hogy ugyanazon a héten érkezett meg a Magyarországi Evangélikus Egyház saját, nagyszerű programját hozó, komoly létszámú csoportja is a városba.

A Püspöki Tanács mindhárom tagja részt vett a 16. századi magyar reformátorok emléktáblájának a leleplezésén, a Leukorea épületében. A mindkét – de külön-külön rendezvényen – részt vevő csoport magyar tagjai így mégis együtt ünnepelhettek a mindannyiunk számára oly fontos történelmi városban.

Sajnos nehézségeink is támadtak, mert végül is nem tudták elfogadni a magyarországi, ökumenikus lekészkonferenciáról hozott tanúságtétel teljesen pontos szövegét. Az előterjesztés szerint vannak egyházak, amelyek között már megvalósult a teljes eucharisztikus egység. 

Ugyanakkor a jelenlévők e konferencián is megtapasztalhatták az egyház egységét őszintén kereső vezetőknek az egyoldalúság terhét is hordozó, de mégis nagyszerű döntését: Weihbischof Luschke, a római katolikus testvérek közül előadásra is felkért püspök, az általa vezetett nyilvános istentiszteleten előremutató döntést hozott: miután felhívta a jelenlévő ökumenikus közösség figyelmét a lelkiismereti döntés  komolyságára, bejelentette, hogy „senkit sem fognak visszaküldeni az úrvacsorai szentségek átvétele során”.  E vállalás megvalósult. Reméljük a budapesti hasonló, augusztusi szolgálat módosulását is.

A kiscsoportos beszélgetések során, a magyar régió delegációja átadta az idehaza előkészített, német nyelvű, a bonyhádi magyar–német találkozón is ismertetett téziseit, és ismételten bemutatta a Jézus Krisztus teremtői szolgálatát is kiemelő tanúságtévő szövegét. Mindez a valós, az 500+1-gyel jellemezhető szolgálatot vezeti fel és a reformációt továbbvivők valós jelenlétét tanúsította e helyütt is.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek