Világméretű reformációi ünnepre készülnek az LVSZ szervezésében

Genf – A Lutheránus Világszövetség (LVSZ) 12. nagygyűlésének minden bizonnyal egyik csúcspontja lesz az a megemlékezés, amelyet istentisztelet keretében, mintegy tízezer résztvevővel fognak megtartani a Sam Nujoma Stadionban, 2017. május 14-én. Forrás: LWI, fordítás, összefoglalás: Horváth-Bolla Zsuzsanna

A világ különböző országaiból érkező résztvevők a namíbiai evangélikus egyházakkal együtt, ökumenikus vendégek jelenlétében fognak megemlékezni a reformáció ötszáz évvel ezelőtti elindulására.

Dr. Zephania Kameeta püspök, az LVSZ egykori afrikai régióért felelős alelnöke Isten kegyelme által megszabadítva címmel tart majd prédikációt. A Namíbiai Köztársaság Evangélikus-Lutheránus Egyházának korábbi püspöke jelenleg a szegénység elleni küzdelem minisztereként a szociális jólét munkálásáért felelős.

Lundból Windhukbe

„2016-ban az LVSZ tanácsa Wittenbergben ülésezett, majd onnan a svédországi Lundba és Malmöbe utaztunk, ahol a római katolikus egyház képviselőivel együtt reformációi megmlékezést tartottunk. Most pedig Namíbiába megyünk, és közösen fogunk bizonyságot tenni arról, hogy a reformáció világpolgárrá vált” – magyarázta az LVSZ főtitkára, dr. Martin Junge.

„Az El Salvadori kereszt, a közös reformációi megemlékezés szimbóluma Lundból Windhukbe utazik, így ezzel ennek az útnak látható jelévé fog válni – folytatta a főtitkár. – Hasonló ehhez a reformátori, az isteni kegyelem általi megszabadulásról szóló üzenet is, amely világkörüli útra indult és megváltoztatta azoknak a szívét és értelmét, akik hagyták, hogy Jézus megtalálja őket. A megigazulásról szóló jó hír egyedül a hit által nyer bizonyosságot, így Isten új életet tud adni, de nem azért és annak, akik vagyunk, vagy amit cselekszünk, hanem azért, mert Isten az, aki ezt teszi értünk és miattunk.”

Hitbeli bizonyságtételek a hét régióból

Az emlékező istentisztelet keretein belül az LVSZ hét régiójából érkező bizonyságtevőket is meghallgatják majd. Ezek a bizonyságtételek arról fognak szólni, hogyan terjed a hit, hogyan gyökerezik meg és hogyan bontja le a falakat.

Az evangélium szépségét, erejét és a folyamatos reform mibenlétét is leírják majd. „Ahogyan a reformáció új embereket nyert meg az egész világon, így maga a reformáció is változott. Új kultúrák,új perspektívák és nyelvek, új dalok és melódiák, új kifejezési módok hatottak rá és kölcsönöztek számára egy mai, világméretű profilt” - magyarázta Junge.

Namíbiai hozzájárulás dalok és zene formájában 

Több namíbiai kórus és fúvószenekar fogja hozzájárulását adni az isntetisztelethez. Olyan darabokat is előadnak majd, amelyeket kizárólag a 12. nagygyűlésre és a reformációi megemlékezésre komponáltak és olyan egyházi énekeket, amelyek különböző régiók sajátjai.

A résztvevők közösen fognak úrvacsorát venni és így gyűlnek majd össze az Úr asztalánál, nem csak Isten szavát hallgatva, hanem ízlelve is. Itt az elhívás is egyértelművé válik majd, és az, hogy a tagok közösen és egymásért hordozzák terheiket, valamint a szükséget szenvedő világot is szolgálják.

A jubileumi istentiszteletet nyomon lehet majd követni élő adásban is.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek