Pályázati felhívás – zenés színpadi mű írására

A Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága pályázatot hirdet zenés színpadi művek írására. Az alábbiakban a pályázati felhívás szövegét olvashatják.

A pályázat célja, hogy elősegítse olyan alkotások létrejöttét, amelyek átélhetővé teszik és elmélyítik a reformáció ma is érvényes tanításait a jelen kor befogadói (elsősorban fiatalok) számára.

Legyen az alkotás igényesebb és egyszerűbb körülmények között is előadható (egészében vagy részleteiben meg tudja jeleníteni egy gyülekezeti színjátszó kör is), egyes dalai legyen alkalmasak a közös éneklésre.

A pályázat kétlépcsős: az első fordulóban a pályázónak be kell nyújtania az alkotás tervezetét, a szövegkönyvet megjelölve a zenei stílust és előadó-apparátust, valamint el kell készítenie egy partitúraszerűen kidolgozott részletet is. Az összegyűlt pályaművekből választja ki a bírálóbizottság azokat, amelyeket kidolgozásra javasol.

A második fordulóra a zsűri kész tervezeteket is meghívhat, illetve jogában áll javasolni a szerzőknek, hogy kivel fogjanak össze. A kidolgozott pályaművek alapján hirdetik ki a végső eredményt.

Az alkotás ajánlott időkerete: 20–90 perc

Pályadíjak (bruttó összeg): 

Első forduló 1. díj: 70 000 Ft

2. díj: 50 000 Ft

3. díj: 25 000 Ft

Második forduló 1. díj: 800 000 Ft

2. díj: 400 000 Ft

3. díj: 200 000 Ft

Az első forduló pályaműveinek postára adási határideje: 2014. október 1.

A kidolgozásra ajánlott tervek készítőit a bírálóbizottság 2014. november elején értesíti.

A kidolgozott mű benyújtásának határideje: 2015. július 31.

A pályázatokat a következő címre kérjük küldeni: Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek