Luther lelki örökségét is ápolnunk kell! – Ismét ülésezett a Reformációi Emlékbizottság

Budapest – 2015. március 4-én az Északi Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatala adott otthont a Reformációi Emlékbizottság soron következő ülésének. Az alkalom bevezetőjében Szemerei János püspök a hétre kijelölt ige alapján prédikált. Szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna

A Római levél 5. fejezetének 8. verse alapján - „Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.” - példákat sorolt fel arra, mit jelent az a „már akkor” kifejezés? Egy babiloni ékírásos tábla bizonyítja, hogy már akkor minőségi kifogások voltak a réztömbökkel kapcsolatban, egy családi örökségül kapott falióra jelenti számára azt, hogy már akkor is mérte az időt, amikor ő még nem is létezett.

„Egyházunknak feladata, hogy ne csak tárgyi örökségeinket, így a Luther végrendeletet őrizzük hűen, hanem a lelki örökséget is ápoljuk. Ilyen értékek ápolása az emlékbizottsági munka is” – hangsúlyoztaSzemerei János, majd hozzátette: „Isten szeretetének felismerése a mi feladatunk, ezt kell megtalálnunk és mások figyelmébe ajánlanunk. Már akkor Krisztus meghalt értünk – ez azt jelenti, hogy ma is felfedezhetjük azt, hogy a szerető Isten kezében lehetünk.”

Ezután a bizottság elnöke, Fabiny Tamás püspök vette át a szót, aki beszámolt arról, hogy előreláthatóan 2015. április 9-én az állami emlékbizottság is ülésezni fog és erre meghívást is kaptak a bizottság egyes képviselői is.

Ezután a Luther rajzfilm előrelépéseit taglalta az elnök. Megtudtuk, hogy a Magyarországi Német Nagykövetség a német verzióra jelentős támogatást adott, ami rendkívül örvendetes, hiszen a feliratozás a külföldiek számára nehézkessé tehetné a rajzfilm megértését.

A Lutheránus Világszövetség az előző hároméves és a következő hároméves projektet is támogatni fogja, ugyanígy a vesztfáliai egyház, valamint az amerikai evangélikusok is ajánlkoztak a projekt támogatására, az abba való bekapcsolódásra.

A sorozat eddigi költségvetésének 53 százaléka már befolyt, az ígérvényekkel együtt pedig van rá a remény, hogy mind a 12 epizód finanszírozása biztosítva lesz.

2015. augusztusában Németországban megrendezésre kerülő lutheránus fiatalok találkozóján levetítésre kerülne német szinkronnal az első két epizód.

Ezután a Luther válogatott műveiről esett szó, amelyre most az Egyesült Német Evangélikus-Lutheránus Egyház (VELK) adott jelentősebb összegű támogatást.

Fabiny Tamás beszámolt arról, hogy felkérést kaptunk arra, hogy a 2017. május 20-szept 17-ig tartó, Wittenberg megnyitja kapuit – A szabadság kapui című evangélikus világkiállításon (LVSZ német nemzeti bizottsága) képviseltessük magunkat. Itt bemutatkozhat a világ evangélikussága az alábbi témák szerint: ifjúság, globalizáció, ökumenikus kapcsolatok, spiritualitás. A kiállítás mellett napi programok, imádságos alkalmak, fórumbeszélgetés...stb. Is lenne.

Erre egyházunk egy, a Luther-filmet bemutató standdal készülne. Már az idei stuttgarti Kirchentagon is a Luther-film promója lenne az egyház arculata.

Ezután Pap Kinga Marjatta a színpadimű-pályázat eredményeiről számolt be, amelyet már közzétettünk honlapunkon.

A Luther-végrendelet kiadásávalkapcsolatban is a korábbiakhoz képest továbblépés történt: a

Martin Luther Bund és vezetője, Rainer Stahl a német kiadást támogatja. Csepregi Zoltán átnézi az id. Fabiny Tibor által korábban megszerkesztett kiadványt, a hibák, pontatlanságok kiküszöbölésére.
A kiadó részéről Kendeh Péter elmondta, hogy mindhárom kiadást – angol, német és magyar – célszerű lenne egyszerre elkészíteni, mert így a gyártási költség csökkenhetne.

Szintén a bizottság jelentetné meg az Evangélikusok Budapesten munkacímű könyvet, amelyetZászkaliczky Zsuzsanna és Kertész Botond szerkesztenének. Ez két kötetből állna, az első egy topográfia lenne, a második pedig egy tanulmánykötet.

Népszerű és tudományosan is vállalható könyv megjelentetése a cél, szerepelnének benne Budapest területének evangélikus emlékei, földrajzi rend szerint bemutatva, lexikonhoz hasonló, különböző hosszúságú szócikkekkel. Sok kép és térkép lenne benne, épületek, az intézmények és templomok, emlékművek, evangélikus építészek középületei, valamint a neves evangélikusok tartózkodási helyük szerint szerepelnének.

Neves szerzők 25-40 ezer karakter terjedelmű összefoglaló tanulmányait szeretnék ebben egybeszerkeszteni majd írók, sajtómunkások, közéleti személyiségek, orvosok, jogászok, bölcsészek, lelkészek, vállalkozók, elit, művészek, pedagógusok életéről, szociológiai, etnikai kérdések tárgyalásával együtt.

Tervben van egy audiovizuális melléklet is, az épített evangélikus örökség bemutatásával, mai neves fővárosi evangélikusokkal interjúkkal.

A bizottsági ülésen ifj. Harmati Béla a tervezett Evangélikus Enciklopédia című kézikönyv tervezett három kötetét ismertette. Ezek a magyarországi evangélikus templomépítészetet, egyházművészetet mutatnák be.

A 2016-os Reformáció és nemzet emlékévének szlogenjéről és plakáttervének előkészítéséről esett szó ezután, majd Kendeh K. Péter Luther válogatott művei további köteteinek előkészületeiről, a szerkesztőkés fordítók munkájáról számolt be. Jelen állás szerint mindenképpen fontos tudni, hogy a kötetek füzet formában való megjelenését is fontosnak tartja a bizottság, a következő kötet pedig 2016-ban láthatna napvilágot.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek