Kettős tárlat Békéscsabán

Békéscsaba – Reformáció 500 és Várkonyi 70 címmel kettős kiállítás nyílt február 17-én Békéscsabán, a Munkácsy Mihály Múzeumban. A patinás intézmény legszebb termeiben látható két tárlat kö­zött evangélikus egyházunk a kapocs. Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Szegfű Katalin

Egyrészt a Munkácsy Mihály Múzeum és a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség reformációhoz köthető, ritkaságnak nevezhető kegytárgyaiból és mű- tárgyaiból adnak áttekintést a fél évezredes jubileumhoz kapcsolódóan, másrészt az evangélikus egyházhoz ezer szállal kötődő helyi művész, Várkonyi János gyűjteményes, jubileumi kiállítását lehet megtekinteni.

Az előbbi kamaratárlat mások mellett bemutat egy 1727-ben kiadott kézírásos Tranoscius-énekeskönyvet is, melyet alkotója magas művészi értéket képviselő szabadkézi rajzokkal díszített. Látható még egy értékes, liturgikus célt szolgáló bortartó ónkanna, amelyre a csabai evangélikus elődök az 1737-es évszámot vésették. Szerepel továbbá egy keresztelőkancsó, valamint egy tárgyhármas – kehely, paténa és cibórium – az 1876. esztendőből. A tárlatot a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökének A reformációban viszzakapott ajándékaink című elmélkedése vezeti be.

Gáncs Péter jelen volt a február 17-i tárlatmegnyitón is, ahol beszédében rámutatott, hogy egy művész majdnem a semmiből hoz létre üzenetet hordozó alkotást, miképpen Várkonyi János is. Bibliai témájú képei nonverbális igehirdetésként értelmezhetők. Az ünnepélyes alkalomra becslések szerint mintegy kétszázötven-háromszáz ember – az alkotót tisztelő művészetbartok, pályatársak, egyházközségi tagok, a csabai kulturális élet színe-java – jött el. Az óriási érdeklődést egyrészt indokolja, hogy a Munkácsy-múzeum Múzsák termében Várkonyi János utoljára húsz esztendeje állított ki, másrészt az is, hogy tavalyelőtt negyvenkét alkotását a Békéscsabai Evangélikus Egyházközségnek ajándékozta (ezeket állandó kiállításon a lelkészi hivatal dísztermében helyezték el), és ezzel a nagylelkű gesztussal még inkább belopta magát a csabai protestáns hívek szívébe.

A most kiállított harminchét alkotás közül néhányat a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulójára készített el a mű- vész, akinek népszerűségét és személyiségének szerethető egyszerűségét jól jelzi, hogy szinte minden ismerőse csak „Janikaként” emlegeti és szólítja. Elkészítette Luther Márton portréját, míg egy másik festményen a nézők elé tárja, miként festhetett a nagy reformátor szobája 1517. október 31-ének a hajnalán. A Luther emlékére című festménye a reformátor zenei hagyatékára irányítja figyelmünket. Figyelmet érdemel még az Úrvacsora című, szintén nemrég elkészült festménye.

A hetvenedik születésnapjára készülő, máig igen aktív művész erre az alkalomra hét nagy méretű, Békéscsabához való kötődését bemutató olaj-vászon festményt is készített, ezek gyermekkori – részben családi – emlékeit elevenítik meg. Egyiknek a címe: Nagymama verandája Tranosciusszal. A tárlat bemutatja továbbá Várkonyi Jánosnak a Munkácsy Mihály ihletésére készült, a Békéscsabáról indult nagy festőelőd különböző életszakaszait ábrázoló festményeit az elmúlt három évtizedből és jó néhány egyéb témájú alkotását, amelyeknek közös jellemzője a groteszk szemlélet. Ízelítőt ad a tárlat a művész könyvillusztrátori munkáinak legjavából is.

A kiállítás április 19-ig várja az érdeklődőket.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 82. évfolyam, 9. számában jelent meg, 2017. március 5-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál, a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a Digitalstand oldaláról.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek