Hálát adtak a reformációért

Pápa – A Magyarországi Evangélikus Egyház idei éve elsősorban a reformáció 500. emlékévéről való méltó megemlékezés jegyében telt. Polgárdi Sándor, a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye esperese elmondta, a 2017-es év kiemelkedő volt a pápai evangélikus gyülekezet életében, régóta készültek a reformáció 500-ra, kiállításokkal, rendezvényekkel. Forrás: veol.hu, szöveg: Laskovics Márió

Az egyház a diakónia, az oktatási intézmények révén széles körben végzi szolgálatát, továbbá gyülekezeteiben él. 2017-ben heten tanítottak hittant, mintegy 220 gyermeket elérve. A gyülekezetben megalakult az egyházközség kórusa, ami a város különféle rendezvényein dicsőíti Istent. Voltak bibliaórák, az asszonykörnek kéthavonta alkalmai, szerveztek gyülekezeti napot.

Az esperes részese volt a Wittenbergi Magyar Napoknak is. A Gyurátz Ferenc Gondolkodó Kör ősszel duplázta előadásainak számát a reformáció 500 okán. Október végén fogadást, s egyházmegyei napot tartottak faültetéssel, építészeti tárlattal, reformációs emlékkővel, időkapszulával, valamint megjelent egy Tisztelendők című kötet lelkészeik írásaival.

„A magyarra lefordított Szentírás nemcsak egykor, de ma is fontos szerepet tölt be. A visszatekintés, a hálaadás, az értékekről való beszélgetés mellett reménységgel nézünk előre is. Isten igéjének megszólaltatása, az örömhír továbbítása a missziós parancs alapján továbbra is kiemelt feladatunk.”

Mint mondta, 2018-ban bíznak közösségi tereik – a templom, az iskolai tornaterem – további pályázati felújításában. Illetve a tavasz az általános tisztújítás időszaka lesz az evangélikus egyházban.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek