Hálaadó ünnep volt Kecskeméten

— Felvéve: ,

Kecskemét – A kecskeméti evangélikus gyülekezet 2017. november 5-én ünnepi istentiszteletet tartott a reformáció ötszázadik évfordulója alkalmából, melyen hálát adott fennállásának 225 évéért is. Emlékmű-átadás, terményáldás és úrvacsora gazdagította az alkalmat, melyen Gáncs Péter elnök-püspök és a testvéregyházak képviselői is szolgáltak. Szöveg: Hulej Enikő. Fotó: Endreffy Máté.

Az 1792 óta itt szolgált lelkészek nevét megörökítő emlékmű a templom korábbi lépcsőjének köveiből készült, ezért a püspök a 126. zsoltárt, a grádicsok énekét választotta az igehirdetés alapigéjéül. Utalt arra, hogy az az Isten a mi gondviselőnk, aki a múltban is megsegített minket, és hogy Isten népének jellé kell válnia a világban.

Egyházunkban az igehirdetésnek és a szentségeknek fontos szerepe van az istentiszteleten, ezért a hálaadó alkalomnak is része volt az úrvacsorai közösség.

A Balanyi Károly által készített emlékmű leleplezésekor Radosné Lengyel Annaegyházkerületi felügyelő mondott beszédet. Méltatta a gyülekezetben eddig szolgált tizenkét lelkész munkáját és Isten kegyelmébe ajánlotta a közösséget. Az oltár aranyozása is erre a napra készült el Tornyi László jóvoltából, így a hírös városban most még szebbé vált az evangélikusok temploma. 

A hívek által hozott terményeknél Gáncs Péter püspök, Kuti József református lelkész, dr. Finta József plébános, dr. Róna Tamás rabbi és Kis János evangélikus lelkész mondott áldást. Énekkel szolgált a gyülekezet Gloria énekkara. 

Az ünnepség után a templom előtt felállított zászlónál az egybegyűltek elzengték az Erős vár a mi Istenünk kezdetű éneket, majd szeretetvendégség keretében kötetlen beszélgetésekre is sor kerülhetett.

További képek.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek