Elindult a reformációi előadássorozat Debrecenben

Debrecen – A reformáció 500. évfordulójára készülve a Debreceni Evangélikus Egyházközség előadássorozatot szervez Olvass, imádkozz, énekelj Lutherrel! címmel, melynek keretén belül az előadások Luther Márton munkásságával, életével, teológiájával, korával, egyházával foglalkoznak. A hatrészesre tervezett sorozat előadói evangélikus egyetemi tanárok, teológusok, lelkészek, egyházzenészek, művészek. Szöveg és fotó: Molnár Lilla

Az elmúlt hétvégén a Miklós utcai evangélikus templomban dr. Béres Tamás, a gyülekezet egykori lelkésze, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Tanszékének vezetője nyitotta meg a sorozatot Luther, a szerzetes című előadásával, melyben Luther indulásáról, szerzetesi éveiről beszélt.

Az előadás során megismerhettük továbbá, hogy mit is jelentett Luther számára a 119. zsoltár nyomán az imádság, az elmélkedés és a kísértés állomásai, amelyeken keresztül teológussá formálódik az Isten hívására felelő, bibliaolvasó ember. A lutheri lelkiség mellett az ökumenikus hallgatóság a világ aktuális változásairól is gondolkodhatott, illetve arról is, hogy mennyire összetett kérdés, de fontos feladat is, hogy az emberi az identitására, jelen esetben evangélikus identitására rátaláljon és azt megfogalmazza.

Az előadást dr. Kovács László Attila evangélikus lelkész, orgonaművész J.S. Bach műveiből válogatott orgonajátéka keretezte.

A sorozat március 6-án, délután 3 órakor folytatódik. Dr. Csepregi Zoltán tart előadást Luther, a reformátor címmel, melyet Kiss Lucia reneszánsz és barokk művekből összeállított csellőjátéka keretez.

Március 18-án, péntek délután 5 órakor Cserháti Sándor ad elő Luther, a teológus címmel, melyben körbejárja Luther tanításának legfontosabb pilléreit, mindazt amire büszkék vagyunk, és mindazt, amire nem. Orgonán Telek zita játszik Luther korabeli műveket.

Április 3-án délután 3 órakor Johansson-Abaffy Nóra egyházzenész és zenésztársai, Soltész Petra orgonaművész és Opicz József egyházzenész vezetnek be bennünket a reformáció zenéjébe és a Luther-korláok világába.

Április 24-én délután 3 órakor a többitől eltérő helyszínen, a református Karakter 1517 kávézóvan egy evangélikus-református disputát hallgathatnak az érdeklődők „Kálvin és Luther találkozásai” címmel. A résztvevők: Csorba Dávid református irodalmár és Réz-Nagy Zoltán evangélikus lelkész Kálvin János és Lluther Márton képviseletében. Az alkalmon Pazár István karnagy játszik modern korálfeldolgozásokat a protestáns énekkincsből zongorán.

A sorozat záróelőadását pedig dr. Orosz Gábor Viktor tartja május 8-án, délután 3 órakor ismét az evangélikus templomban Luther, a beszélgetőtárs címmel, melyben egy pohár sör mellett megidéződnek Luther asztali beszélgetései, témakörei. Az alkalmon keresztény gyökerű népdalokat tanulunk, énekelünk dr. Joób Árpád nyugalmazott főiskolai népzenetanár vezetésével.

Az előadássorozat további alkalmaira mindenkit szeretettel hív és vár a debreceni evangélikus gyülekezet!

 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek