Egyházi Napokat tartottak Erdélyben – VIDEÓKKAL!

Brassó – Húsz év után rendeztek újra Egyházi Napokat (Kirchentagot) Erdélyben. A házigazda a Nagyszeben központú szász evangélikus egyház volt, de a szervezésbe bevonták a magyar evangélikusokat is. A nyitó istentiszteletre 2017. szeptember 29-én került sor a híres brassói Fekete templomban. Az istentisztelet nyelve a német volt, ám magyar és román szinkrontolmácsolást is biztosítottak. Szöveg: Fabiny Tamás, videó: Győri András Timótheus

A több nemzetiségű hívek zsúfolásig megtöltötték Európa legkeletebbre fekvő gótikus templomát. Az istentiszteleten elhangzó négy rövid igehirdetés felidézte az erdélyi evangélikusság négy korszakát, kezdve a reformátor Honterustól a brassói nagy tűzvész után előállott új helyzeten, majd a liberalizmus és a pietizmus idején keresztül a 20. és a 21. század nagy kérdéséiig. Ez utóbbiak a kivándorlás, a lakosságcsökkenés, a szórványhelyzet és az új kezdet fogalmaival írhatók le. Az első igehirdetést Koszta Enikő brassói lelkész tartotta. A Kirchentagon számos testvéregyház küldötte is részt vett, a világ számos országából.

A brassói Kirchentag keretében számos kifejezetten magyar program várta a résztvevőket. Péntek este ifjúsági istentisztelet volt a brassói evangélikus templomban, szombat reggel Kalit Eszter doktorandusz tartott bibliatanulmányt, majd a nap folyamán Nagy Adél lelkész várta interaktív foglalkozásra a gyermekeket.

Az elmúlt években szépen felújított brassói belvárosban Honterus nyomában címmel szerveztek tematikus városnézést. A nagy számú résztvevő megismerhette azt a sajátos kegyességet és kultúrát, amit az erdélyi evangélikusság évszázadokon át képviselt. 

A brassói egyházi napokon számos pódiumbeszélgetést rendeztek A Fekete templom mellett felállított hatalmas rendezvénysátorban nagy érdeklődés kísérte az „Evangélikus szívvel, szóval és tettel” mottójú kerekasztalt. 

Ezen négyen vettek részt: Stefan Tobler nagyszebeni teológiai professzor, Dian Muresan gyógyszerész, aki húsz éve ortodoxból lett evangélikus, Nikolaus Schneider egyházi vezető, az EKD (Németországi Protestáns Egyház) korábbi elnöke, valamint Géczi Zsolt, négyfalui önkormányzati képviselő, az evangélikus egyház tagja.

Szombat este igazi zenei csemege, ősbemutató várta a Kirchentag résztvevőit. A brassói Fekete templomban felcsendült az erre az alkalomra komponált  Credo in unum Deum című úgynevezett brassói mise. A nagyszabású zeneművet a brassói Bach-kórus, erdélyi egyházi kórusok énekesei és egy csikszeredai kamarakórus közözösen adták elő, Steffen Schlandt vezényletével.  A Brassói Mise evangélikus, katolikus és ortodox szerzők közös műve, amelyben kifejezésre jut Erdély vallási és nyelvi sokszínűsége. A koncert istentiszteleti keretben zajlott, a liturgiát Reinhardt Guib erdélyi szász püspök és Koszta Enikő brassói lelkész vezette.

Október 1-jén, vasárnap számos külföldi vendég szolgált Brassó és környéke evangélikus templomaiban. Fabiny Tamás, az északi evangélikus egyházkerület püspöke Feketehalom 800 éves vártemplomában szolgált ünnepi igehirdetéssel. Az istentisztelet liturgiájában részt vett Andreas Hartig helyi lelkész, valamint a bukaresti német nyelvű evangélikus gyülekezet kórusa is. 

A záró napdélutánján a külföldi vendégeknek Brassó ősi Szent Bertalan templomában rendeztek programot. Itt egyebek mellett bemutattak egy Honterus János életéről szóló darabot is.

 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek