Az Evangélikus Országos Gyűjtemény várja a gyülekezetek kiadványainak köteles példányait

Budapest – Az Evangélikus Országos Gyűjtemény archiválás céljából gyűjt minden papíralapú gyülekezeti, intézményi kiadványt, kisnyomtatványt, meghívót. Az összevonás után is várják a gyülekezetek által kiadott anyagokat. Az alábbiakban erről szóló felhívásukat olvashatják. Forrás: Evangélikus Országos Gyűjtemény

Tisztelt Lelkészek és Felügyelők, tisztelt Intézményvezetők!

Kedves Testvérek!

 

Az idén megalakult Evangélikus Országos Gyűjtemény archiválás céljából minden papíralapú gyülekezeti, intézményi kiadványt, kisnyomtatványt, meghívót gyűjt. Évek óta biztatjuk egyházunk gyülekezeteit és intézményeit, hogy tulajdonképpen köteles példány szolgáltatásával gondoljanak a gyűjteményekre. Az összevonás azt eredményezi, hogy ezentúl elegendő egyetlen példányt küldeniük vagy hozniuk címünkre.

Gondoljunk a jövő gyülekezettörténészeire, kutatóira!

Nagyon várjuk az alkalmanként vagy akár évenként összegyűjtött anyagokat ezután is, de a jubileumi év dokumentálása szempontjából 2017-ről különösen. Kérjük, hogy – lehetőség szerint – a csak digitálisan létező anyagokról is küldjenek egy-egy nyomtatott példányt.

Néhány példa, mire is gondolunk:

  • könyv (gyülekezettörténet, portré- vagy interjúkötet, intézményi évkönyv, aranykönyv, naptár stb.)
  • meghívó (rendezvény, iktatás, szentelés, ünnepség, ballagás stb.)
  • emléklap (ünnepség alkalmából)
  • gyülekezeti/intézményi hírlevél, újság, körlevél
  • gyászjelentés
  • képeslap

Cím: Evangélikus Országos Gyűjtemény, 1085 Budapest, Üllői út 24.

Kérjük, lehetőség szerint e-mailben jelezzék azt is, a helyi vagy országos sajtóban milyen komolyabb megjelenések voltak a gyülekezetükről, intézményükről vagy ezekhez kötődő személyekről (szerző, cím, lap címe, évfolyam/szám, oldalszám).

Együttműködésüket köszönjük.

Erős vár a mi Istenünk!

dr. Hubert Gabriella igazgató és Zászkaliczky Zsuzsanna közművelődési ig.h.

Budapest, 2017. december 13.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek