A reformáció jubileumi évében Bernben tanácskoztak az európai reformátori egyházak zsinatainak képviselői

Bern – Harminc országból több mint száz delegált vett részt az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) zsinatainak találkozóján 2017. március 10. és 12. között Bernben. Szöveg és fotó: Dr. Orosz Gábor Viktor

A Bern óvárosában megrendezett találkozó a harmadik alkalom volt a zsinati találkozók történetében Bad Boll (2012) és Budapest (2014) után, amelynek mottója ez volt: „Protestánsként a vallások házában”.

A pénteki nyitó istentisztelet keretében Cselovszkyné dr. Tarr Klára, a GEKE elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében hangsúlyozta a találkozó témájának aktualitását és a tagegyházak zsinati munkájának jelentőségét, különös tekintettel a protestáns értékek, a dialóguskészség, a szabadság és a szolidaritás következetes képviseletére.

Dr. Reinhold Bernhard, a Berni Egyetem professzora nyitó előadásában ugyancsak hangsúlyozta a dialóguskészséget, ugyanakkor rámutatott: a dialógus a szolidaritás alapmagatartása, amely tiszteletben tartja a különbözőséget. Majd hozzátette: tudatosítanunk kell, hogy Isten üdvözítő munkájának nem szabhatunk határt! A mi üdvözítőnk Krisztus, akinek radikális kegyelme Istenben van – (radix=gyökér) – tehát Krisztus Istenhez köt minket. Az ebből levezetett univerzalizmust, azaz, hogy más vallások más módon fejezik ki az ugyanahhoz az Istenhez való kötődés módját és mikéntjét - már több zsinati tag vitatta. A vallási párbeszéd során és helyzetében lényeges szempont megkülönböztetni a vendég és a vendéglátó perspektíváját, a tolerancia nem jelentheti a vallási profil „elkenését”.

A péntek esti tudományos előadás után szombat délelőtt az Európában egyedülálló kulturális és találkozási központba, a berni Vallások Házában gyakorlati mintákon keresztül ismerkedtek meg a résztvevők a nyolc vallásnak helyet adó épület mindennapi életével. Egy fedél alatt található a hindu templom az iszlám mecsettel, a buddhista szentély a kopt orthodox kápolnával. Az összezártság azonban nem konfliktust, hanem kulturális sokszínűséget, megbékélt közösséget mutat, ahol a különféle vallások követői „lakva” ismerhetik meg egymást, legtöbbször jóllakva is, hiszen a közös otthonnak közös a konyhája is, amelyben napról napra más és más kultúra ételeit kóstolhatja meg a látogató.

Szombat délután az egyházközösségen belül folyó munkát értékelték és vitatták meg a résztvevők öt tematikus csoportban. Az első az egyházközösség kérdésével foglalkozott, azaz az 1973-as Leuenbergi Konkordia teológiai és egyházszervezeti kérdéseinek továbbgondolásával. A második csoport a vallási sokszínűség témáját vitte tovább. A diaszpórában élő egyházak teológiai sajátosságaival foglalkozott a harmadik csoport, míg a migráció és az egyházközösség kapcsolatát vizsgálta a negyedik. Az ötödik pedig a GEKE etikai szakcsoportja által készített dokumentumot értékelte és vitatta meg, amelyet hamarosan elfogadnak. A közel száz oldalas dokumentum címe: Mielőtt megformáltalak, már ismertelek téged. Az Európai Protestáns Egyházak Közösségének útmutatója az asszisztált reprodukció erkölcsi kérdéseihez. A dialóguscsoportok által tárgyalt témákhoz és dokumentumokhoz a MEE Zsinata teológiai bizottsága a közeljövőben fogalmazza meg észrevételeit és juttatja el az érintett témák felelőseihez.

A zsinati találkozó delegáltjai vasárnap megfogalmazták a 2018-as baseli nagygyűlésre küldendő üzenetüket, majd a város katedrálisában úrvacsorás istentiszteleten vettek részt.

További képek:

http://www.evangelikus.hu/geke-zsinati-tanacskozas-bernben

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek