365 x Kép és Biblia

Kép és Biblia – ez a címe a 2015-ös tematikus évnek, amellyel német testvéreink már a reformáció 2017-ben megünneplésre kerülő 500. évfordulójára készülnek. A tematikus évet már 2014 reformáció ünnepén útjára indították, amikor is a címnek megfelelően a Német Bibliatársulat (Deutsche Bibelgesellschaft) egy egyedülálló online projekttel rukkolt elő: az év 365 napján művészeti képeket mutatnak majd be, hozzájuk tartozó bibliai textusokkal. Forrás: evangelisch.de, szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Biblia a művészetben

Az európai művészetben számos olyan festmény található, amelyek bibliai motívukoat formálnak meg képileg. A reformáció is erős impulzust adott ehhez. A következő évszázadokban a Bibliát evangélikus és katolikus művészek is egyedülálló és hosszantartó inspirációs forrásként kezelték. Ennek megfelelően az Ó- és Újszövetség motívumainak tárháza igen nagy. Mindegy is, hogy gótikus, reneszánsz, barokk, klasszicista vagy moder: mindig magával ragadó azt látni, hogy a művészek a szövegeket hogyan fogalmazták meg képekként:

Bibliai történeteket kortárst, hazai vidékeken mutatnak be, egy gesztus, egy személy, egy történés meglepő módon fókuszba kerül és ezzel a Bibliai kijelentés magva különleges módon lesz megjelenítve, interpretálva, vagy épp különleges hangulatot közvetít. Eugène Burnandnak például 1989-ban készített festményén rendkívüli módon sikerült elkapnia azt a pillanatot, amikor a tanítványok, Péter és János húsvét reggelén a sírhoz futnak.

„Mint egy pillanatfelvétel, olyan benyomást kelt a svájci festő, Eugène Burnand képe, amelyen a tanítványok versenyfutását ábrázolja. Arcuk és testbeszédük nagy belső feszültséget és izgalmat mutat. Ezzel ellentétben a háttérben derengő tájon még sötétség honol. Az égen azonban már reggeli fény szűrődik át és a balra felemelkedő vonalak megerősítik a szokatlan történéssel szembeni elvárást.” (Walter Martin Rehahn képelemzése.)

Kép és Biblia együtt hat

A 365 x Kép és Biblia projekt során a bibliaolvasó számára a képpel együtt bemutatott szöveg tanulmányozása új perspektívákat nyithat meg. A festmények így inspirációs forrássá válnak majd a Bibliával való találkozáskor. Az olvasó lehetőséget kap arra, hogy a szöveget a kép segítségével újraértelmezze. Talán ez a megértés új impulzust is fog adni egyéni élete számára.

A nap képe

www.die-bibel.de nyitó oldalán minden nap feltűnik majd egy kis ablakban a Nap képe a hozzá tartozó bibliai igehellyel. Az ablakra rákattintva az egész kép láthatóvá válik és további információkat, bibliai szövegeket olvashatnak el. Rövid képelemzés is olvasható és ha akarjuk, hangfájl formájában meg is hallgathatjuk a bibliai szöveget. 

További információk és letöltési lehetőség.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek