Ige-Idők – Novemberig tekinthető meg a Nemzeti Múzeum reformációi emlékkiállítása

Budapest – Ige-Idők, a Reformáció 500 éve címmel nyílt meg 2017. április 26-án a Nemzeti Múzeumban a Reformáció Emlékbizottság által szervezett tárlat, a reformációi emlékév egyik kiemelkedő, Magyarország kormánya által támogatott rendezvénye. Szöveg: Kézdi Beáta. Fotó: Kiss Tamás

Ige-Idők, több gondolati síkon indulhatunk a cím elemzésekor. Az IGE új megközelítésével, az Ó- és Újszövetség egymáshoz és a jelenhez való viszonyának átértékelésével, valamint a múlt és a hagyományok újra értelmezésével a reformáció újfajta IDŐ szemléletet, múltértelmezést és emlékezetközösséget hozott létre. A kiállítás ezeket a folyton változó és összetett viszonyokat és a hagyományképződés stációit mutatja be a magyarországi reformáció történetében.

A tárlat tehát egyfajta átfogó, reformációs körképet szeretne nyújtani az érdeklődőknek, amely számos múzeumi termen keresztül tárja elénk a reformáció 500 esztendejének alakulását, különböző relikviáit. Megismerhetjük Luther Mártont és Kálvin Jánost is. Természetesen a reformátorokon túl, az evangéliumi hit magyarországi megjelenését és elterjedését is, hiszen Luther tanai már az 1520-as években biztosan eljutottak Magyarországra, elsősorban kereskedők révén, majd német nemesek és humanisták közvetítésével a budai királyi udvarban is megjelentek. A német nyelvű felső-magyarországi városokban szintén terjedtek az új eszmék, helyenként a városvezetés támogatásával. Mivel hazánkban is egyre nagyobb területeken lett ismert a reformáció eszméje, így az IGE-IDŐK kiállítás a Bibliafordítás folyamatát is a szemünk elé tárja.

A kiállításon láthatjuk, hogyan néz ki egy evangélikus vagy egy református templombelső, ugyanakkor műalkotásokkal is találkozhatunk, mert bár a reformáció nem hozott létre új, önálló művészeti stílust, mert nem ez volt a célja, átformálta azonban a művészethez való viszonyt, új struktúrákat, formanyelvet kialakítva. A protestáns egyházak a korstílusokat követve, de sajátos liturgiai igényeiknek megfelelően építették és díszítették épületeiket.

Az igen gazdag tárgyi anyagot összegyűjtött kiállítás megszületésén összesen öt kurátor dolgozott, akiket komoly dicséret illet: dr. Kiss Erika, a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) munkatársa, dr. Gáborjáni Szabó Botond, a Magyarországi Református Egyház (MRE) munkatársa, dr. Fogarasi Zsuzsa, szintén a Magyarországi Református Egyház (MRE) munkatársa, dr. Harmati Béla, a Magyarországi Evangélikus Egyház munkatársa, valamint dr. Zászkaliczky Zsuzsa, szintén a Magyarországi Evangélikus Egyház munkatársa. Az öt kurátor együttesen választotta az IGE-IDŐK elnevezést is.

A program megnyitójához egy nemzetközi vendégekkel zajló kerekasztal beszélgetés is kapcsolódott, amelyen a reformáció közéleti üzenetét fogalmazták meg a résztvevők. A „Politika és hitvallás” című programon Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, dr. Reiner Haseloff, Szász-Anhalt tartomány miniszterelnöke, Nicola Beer, a Német Szabaddemokrata Párt főtitkára, valamint dr. Thomas A. Seidel, a thüringiai kormány reformációi megbízottja vett részt. A beszélgetés moderátora Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója volt.

A beszélgetést követően elhangzott Hegedűs D. Géza tolmácsolásában Illyés Gyula A reformáció genfi emlékműve előtt című verse.

Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke a Bibliaolvasó Útmutató április 26-i igéjét választotta köszöntője alapjául, mely a 71. Zsoltár 20. versében így hangzik: [Istenem] sok nyomorúságot és bajt látattál velem, de újra megelevenítesz. „Ebben az egy mondatban benne van mindaz, amit Illyés Gyula a korábban elhangzott nagy ívű versében fogalmazott meg. Az 500 éves viharos történelmünk is benne van, de ez nem egy panasz zsoltár, hanem egy hitvallás. Úgy hisszük a reformáció egy folyamatos jelen, és azt reméljük, ebben az évben megindulnak kicsit és nagyok a kiállítás felé is, hogy fölfedezzük az identitást, a közös gyökeret, mindazt, amit Istentől kaptunk. Együtt adjunk hálát a viharos múltért, a jövő reménységéért, és azért, hogy Isten itt a jelenben megáldott minket ezzel a kiállítással.”

Dr. Bogárdi Szabó István, püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke háromszor mondott köszönetet, egyrészt a kormányzatnak, mely anyagilag támogatta a tárlat létrejöttét, majd a múzeumnak és a kurátoroknak a munkájukért, harmadrészt pedig Istennek. A püspök úgy fogalmazott Zakariás prófétát idézve: „nem erővel, sem hatalommal, az én lelkem által”.

Balog Zoltán a kerekasztal-beszélgetés hosszúsága miatt, rövidre alakított megnyitó beszédében azt mondta: „isteni kegyelem, hogy 2000-ben a kereszténység ezer éves évfordulóját ünnepelhettük együtt a Nemzeti Múzeumban, most pedig 2017-ben a reformáció 500. évfordulójára készülünk. Az elmúlt 500 év által hozott jóból csináljunk még jobbat a jövőben! Soli Deo gloria!”

A kiállítás megtekinthető: 2017. november 5-ig. 

További információk: http://mnm.hu/hu/kiallitasok/ige-idok

További képek: http://www.evangelikus.hu/ige-idok-megnyito

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek