A megújulás lendülete – Sajtótájékoztatót tartottak

Budapest – Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Akadémia utcai épületének tükörtermében tartották meg 2016. február 29-én azt a sajtótájékoztatót, amellyel hivatalosan is megnyitották a 2017-es reformációi programsorozatot. Mint ismeretes, két évvel ezelőtt alakult meg a kormány által létrehozott Reformáció Emlékbizottság. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, a Reformáció Emlékbizottság ügyvezető elnöke bejelentéssel szolgált az emlékévvel kapcsolatban. Az ünnepélyes rendezvényen részt vett dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos és az egyházak képviselői is. Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Két évvel ezelőtt a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi Református Egyház képviselői azzal a kéréssel fordultak Magyarország Kormányához, hogy hozzon létre egy olyan vegyes bizottságot, amely összefogja a Kárpát-medence egész protestantizmusát, és kifejezik ezzel a reformáció kultúratörténeti jelentőségét, így közelítve a reformáció 500. évfordulójához – kezdte beszédét Balog Zoltán miniszter.

„Két év előkészítő munka után elmondható, hogy csak az idén több mint kétszáz egyházi, kulturális és tudományos program várható a reformáció emlékévével kapcsolatban. A reformáció 2017. évi ötszázadik évfordulójára készülve, idén 500 millió forintot költ a kormány ezekre a különböző programokra” – hangsúlyozta a miniszter, majd hozzátette: „A reformáció nem néhány vallási közösség magánügye, nem csupán belső ügy, hanem egy olyan erő, ami a magyar családoknak, a magyar településeknek, Magyarországnak és a Kárpát-medencei magyarságnak létfontosságú értékeket adott és ad a mai napig. Ez az erő mentette meg a 16. században és erősítette meg később a magyar nyelvet, és aki a magyar nyelvet erősíti, őrzi és továbbadja, az hozzájárul a nemzet önazonosság-tudatának az erősítéséhez.”

Balog idézte Nemeskürty István gondolatait, aki azt mondta, hogy „ha a reformáció nem lett volna, akkor a magyar nyelv nem maradt volna meg, hanem ma Magyarországon minden bizonnyal németül, oroszul vagy törökül beszélnének az emberek”.

„Értékek továbbadásában nem lehet egy kormány semleges, kívülálló, ezért szeretnénk támogatni azokat a közösségeket, intézményeket, amelyek közösséget építenek. Ebben az egyházak példát mutatnak és élen járnak Magyarországon és a világban is. Ezért támogattuk az idei Szent Márton évet és a reformáció emlékévét, amelyhez sok sikert és áldást kívánok” – mondta a miniszter.

Utána Hafenscher Károly miniszteri biztos kapott szót, aki bemutatta Fassang László orgonaművész nyolc másodperces művét, a reformáció emlékévének szignálját, amely az Erős vár a mi Istenünk dallamát sűríti magába.

„Szeretnénk megmutatni a Kárpát-medence magyarságának, micsoda értékeket adott a reformáció” – mondta Hafenscher Károly, aki szerint a több mint 200 tervezett programmal kívánják a reformáció értékeit, szellemét továbbadni, megmutatni minél szélesebb körök számára. Felhívta a figyelmet a pályázatokra, a vetélkedőkre, a sportrendezvényekre, a rajzfilmekre, a koncertekre, a mobiltelefonos applikációkra, a tévéfilmekre, az irodalmi és képzőművészeti alkotásokra, a tudományos munkákra, a konferenciákra, a koncertkörútra és a kiállításokra.

„Megpróbáljuk megmutatni, hogy az egyházak 16. századi széttöredezettsége már nem meghatározó irány. Ma az ökumené világában természetes, hogy tudva különbözőségeinket , az egyházak egy irányba, nagy összefogással végezzék munkájukat az egész népért és hazánkért” – mondta, majd áttért a reformáció emlékévének a szlogenjére, amely A megújulás lendülete lesz.

„2016-tal egy olyan programsorozatot indítunk el, amely képes megmutatni a reformáció lendületét az élet minden területén. A reformációnak van mondanivalója a 21. századi Magyarország számára is. Így indulunk a megújulás lendületével” – zárta gondolatait Hafenscher.

Bogárdi Szabó István református püspök hangsúlyozta, hogy a középkor nagy összeomlása után a reformáció visszatalált a forráshoz, amely megújította az egész kereszténységet.

„Hálásak vagyunk Magyarország Kormányának az odafigyelésért és a szellemi erőért, amellyel partnere lett az őt megkereső protestáns egyházaknak. Reméljük, hogy most is meg fogjuk találni a reformáció segítségével azt az éltető forrást, amely a mai Magyarországnak, az egész Kárpát-medencének, sőt egész Európának elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy saját világszemléletében, világerkölcsében megújuljon.”

Gáncs Péter evangélikus püspök elmondta, hogy a megújulás és a lendület csak akkor sikerülhet, ha van friss lélek.

„Európának ma legalább annyira szüksége van a friss Lélekre, mint volt a reformáció idején. Az erő, a szeretet és a józanság Lelke egyensúlyt teremt. Azzal a reménységgel nézünk erre a közelgő jubileumra, hogy ezt Isten fel tudja használni a megújulásra. A Lélek végigsöpörhet a fáradt kontinensen, hogy újra megértsük egymást, ahogyan az történt az első pünkösdkor, amikor mindenki a saját nyelvén értette, mit akar az Isten.”

Erős vár, nyitott kapukkal – mondta a püspök, idézve az evangélikus Luther-himnuszt. Gáncs Péter hangsúlyozta az egymás felé való nyitottságot és megértést. „Isten Szentlelke meg tud minket újítani” – tette hozzá.

Az alkalmon Ittzés Gergely fuvolaművész és a Lutheránia Énekkar Kamarakórusa lépett fel, Kamp Salamon vezényletével.

A bizottság által szervezett programokról, kiírt pályázatokról a megújult refomacio2017.hu oldalon tájékozódhatnak.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek