A Magyarország Kormánya Reformáció Emlékbizottsága által kiírt pályázatok

Budapest – Magyarország Kormánya 2014-ben létrehozta a Reformáció Emlékbizottságot. Az emlékbizottság ez év tavaszán elkezdte meghirdetni a reformáció 500 éves jubileumával kapcsolatos pályázatait. Ezeket nyomon lehet követni a bizottság hivatalos honlapján, továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma háttérintézményének, az EMET-nek a honlapján. Most három élő pályázati lehetőségre hívjuk fel a figyelmet. Forrás: reformacio2017.hu

Szlogen pályázat

A Reformáció Emlékbizottság küldetése, hogy a reformáció 2017-ben esedékes 500 éves jubileuma kapcsán minél szélesebb körben bemutassa és gazdagítsa azokat az értékeket, amelyeket Európa, s benne Magyarország a hitújítás nyomán képviselt, megélt és ma is használ. Ezek az értékek a szabadság, a megújulni vágyás és tudás, a munka tisztessége, a család szeretete, az egymás iránti nyitottság, a bibliai etika komolyan vétele. Ezek az értékek sokkal mélyebben jelen vannak a Magyarországon élők tudatában, mint gondolnánk.

Ehhez az értékőrző, értékmentő, értékteremtő munkához a Bizottságnak szüksége van egy olyan szlogenre (jelmondatra), amely kifejezi a reformáció örökségét és rámutat arra a jövőorientált tevékenységre, amely az egész nemzet és az egyházak megújulását célozza az 500 éves évforduló kapcsán.

A pályázat benyújtási/véglegesítési határideje: 2015. szeptember 30.

3 pályázat részesül díjazásban.

1. helyezett: 100 000 Ft,

2. helyezett: 75 000 Ft,

3. helyezett: 50 000 Ft jutalomban részesül.

A felhívás az alábbi linken érhető el:

http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/EGYH/reb/reformacio_szlogen_vegleges.pdf

Kárpát-medencei fotópályázat

A pályázat témája a megújulás, a lelki-szellemi akadálymentesítés és a hitújítás. A pályázat során a vallási témájú alkotások mellett pályázni lehet olyan pályaművekkel is, amelyek üzenete tágabb értelemben kapcsolódik a reformációhoz. A pályázat célja a Kárpát-medencei és az egyetemes protestantizmust bemutató, a reformációt és annak hatását megjelenítő, a reformáció 500 éves jubileumához kapcsolódó fotóművészeti alkotások készítése, virtuális fotógyűjtemény kialakítása.

Kategóriák:
1. Műemlékfotók
2. Portrék, eseményfotók
3. Természetfotók
4. Művészfotók

Kategóriánként 3-3 pályázat részesül díjazásban.
1. helyezett: 450 000 Ft
2. helyezett: 300 000 Ft
3. helyezett: 150 000 Ft

Az alkotások beküldésének határideje: 2015. október 31.

A részletes felhívás az alábbi linken érhető el:

http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/reb/reb_15_foto_2015_03_27_vegleges_reb.pdf

Fiatal képzőművészek pályázata

A kiírás célja az egyetemes és a Kárpát-medencei protestantizmust bemutató, a reformációt és annak hatását megjelenítő, a reformáció 500 éves jubileumához kapcsolódó, vándorkiállításon bemutatható, könnyen utaztatható képzőművészeti alkotások készítése.

A pályázat témája a Kárpát-medencei reformáció alakjai, eseményei, a reformáció hatása és a Szentírás (újra) felfedezése. A reformáció nem csupán egyháztörténeti folyamat, hanem valódi médiaforradalom volt – ez a 21. században új szempontokat, értékeket és megközelítési módokat is rejt. A pályázatra beküldött alkotásokban hasonló – a kortárs művészet eszközeivel, személyes és közösségi, szimbolikus vagy konkrét, kérdésfeltevő vagy értelmező módon megfogalmazott – reflexiókat keresünk.

Az alkotások beküldésének határideje: 2015. szeptember 2.

Kategóriák:
1. Festészet 2. Szobrászat 3. Grafika 4. Éremművészet 5. Egyéb

Kategóriánként egy nyertes 1.000.000 Ft jutalomban részesül.

A felhívás az alábbi linken érhető el:

http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/reb/reb_15_muv_felhivas_2015_03_26_vegleges.pdf

 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek