„IGE-IDŐK” kiállítás – Egy kritikus látogató szemével

— Felvéve: ,

Politika és hitvallás című kerekasztal-beszélgetéssel kezdődött az esemény három németországi vendégpolitikus és két magyar politikus, Balog Zoltán miniszter és Prőhle Gergely vitavezetői részvételével. Nagyszerű rendezési ötlet volt bemutatni, mit jelent ma protestáns hitük gyakorlása hivatásukban és mit adhat ma a protestantizmus Európának ötszáz évvel a reformáció után, amikor az Európai Unió hivatalosan elutasítja a kereszténységet.

Illyés Gyula verse – A reformáció emlékműve előtt – Hegedűs D. Géza előadásában, Gáncs Péter és Bogárdi Szabó István püspökök köszöntői bibliai-egyháztörténeti keretet jelentettek.

Nagyon kíváncsi voltam a kiállításra, hiszen az egyes egyházak helyi, gyűjteményi kiállításait, múzeumait ismerve, gazdag élményre számítottam. Rengeteg ritkán látott kincset mutattak be, mint például a wittenbergi magyar diákok zászlaját, ritka Bibliákat és könyveket, úrvacsorai és templomi-egyházi díszes eszközöket stb. A magyarázó feliratok hiányában többet jelentett volna, ha a tömegével kiállított könyvek, úrvacsorai eszközök helyett egy-egy korszakot reprezentáló tárgy és részletes magyarázata jelent volna meg. Azt mondogatták a kiállításon, hogy a magyarázó feliratok sajnos nem készültek el a megnyitóra. Hiányoltam a régi műemlékek mellett a mai modern protestáns templomok, oltárképek, intézmények fényképeit.

Vajon mi az oka, hogy a reformáció hagyományos quadrilaterális összefoglalása, a „Solus Christus, sola Scriptura, sola gratia, sola fides” megcsonkult és a „fides”-ből „fide” lesz, nem tanulva ma már a latin nyelvet, ahol a régiek a reformáció korában megkülönböztették a „fides qua et quae creditur” formát, azaz a „fej-hitét”, a hitismereteket és a „szív hitét”, azaz a belső egzisztenciális bizalmat, amiből létrejöhet a „hitbizonyosság”, de nem a „securitas” (önbizalom), hanem a Krisztusban való „certitudo” megvallásával, hiszen nem „magabiztos”, hanem „Krisztusban-biztos” hívőkké kellene formálódnunk!

Nagyszerű dolog az európai-hazai kép a reformációról! Milyen nagyszerű lenne, ha minden protestáns gyülekezet a maga keretei között létre tudna hozni emlékhelyet a maga múltjáról!
Soli Deo gloria!

A szerző nyugalmazott evangélikus püspök.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek